LINE

บัญชี

ลืมรหัสผ่าน LINE Pay toggle
หากลืมรหัสผ่านของ LINE Pay โปรดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีที่ลงทะเบียนบัตรเครดิต
1. เลือกที่ "ลืมรหัสผ่านของคุณใช่หรือไม่" ทางด้านล่างของหน้าจอใส่รหัสผ่าน
2. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเอาไว้ในแบบฟอร์มยืนยันตัวตนแล้วเลือกที่ "ตกลง"
* ข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้งานได้จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นวิธีการชำระเงินเกินกว่า 24 ชั่วโมง หากกรอกข้อมูลบัตรเครดิตผิดพลาด 5 ครั้ง ระบบจะระงับการใช้งานบัญชี เนื่องจากท่านจะไม่สามารถยกเลิกการระงับได้ด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อแจ้งปัญหา ที่นี่
3. ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งรหัสยืนยันด้วยการโทรจะปรากฏขึ้นมาให้เลือกที่ "ตกลง"
4. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับแจ้งมาการโทรแล้วเลือกที่ "ตกลง"
* ระบบจะโทรแบบไม่ระบุหมายเลขไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเอาไว้
5. ตั้งรหัสผ่านใหม่

กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิต
1. เลือกที่ "ลืมรหัสผ่านของคุณใช่หรือไม่" ด้านล่างของหน้าจอใส่รหัสผ่าน
2. ข้อความที่มีเนื้อหาแจ้งเกี่ยวกับการแจ้งรหัสยืนยันด้วยการโทรจะปรากฏขึ้นมาให้เลือกที่ "ตกลง"
3. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับแจ้งมาการโทรแล้วเลือกที่ "ตกลง"
* ระบบจะโทรแบบไม่ระบุหมายเลขไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเอาไว้
* หลังจากยืนยันเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกรหัสผ่านชั่วคราวที่ระบบส่งไปยังอีเมลแอดเดรสที่ท่านลงทะเบียนไว้ใน LINE ลงในหน้าจอกรอกรหัสผ่าน 
4. ระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาว่า "คุณต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ใช่หรือไม่" กรุณาเลือกที่ "ตกลง" เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ต่อไป

กรณีมีหน้าจอยกเลิกการใช้งานแสดงแทนขั้นตอนการตั้งรหัสผ่าน
เนื่องด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย หากไม่มีการลงทะเบียนบัตรเครดิต หรืออีเมลแอดเดรสอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้
กรุณายกเลิกบัญชี LINE Pay จากหน้าจอการยกเลิกบัญชี แล้วลงทะเบียนเพื่อใช้งานอีกครั้ง หากดำเนินการดังกล่าวประวัติการชำระเงินต่างๆ จะหายไป

กรณีไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน หรือไม่สามารถใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ได้แล้ว กรุณายกเลิกบัญชี LINE Pay แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
กรณีที่ต้องการยกเลิกบัญชี กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้า LINE Pay

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน LINE Pay toggle
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ LINE Pay ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดหน้าเมนูหลักของ LINE Pay > เลือกที่ "ตั้งค่า" > "รหัสผ่าน" > "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
2. กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน
3. กรอกรหัสผ่านใหม่ในหน้า "กำหนดรหัสผ่าน"

ทั้งนี้ ทีมงานขอแนะนำให้คุณตั้งรหัสผ่านของแต่ละบริการบนอินเทอร์เน็ตไม่ซ้ำกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และกรุณาเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านซ้ำกับบริการอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าล็อครหัสผ่าน LINE Pay จำเป็นหรือไม่ toggle
การตั้งค่ารหัสผ่านของ LINE Pay เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานบัญชี LINE Pay ได้เมื่อคุณทำโทรศัพท์เคลื่อนที่หายหรือถูกขโมย

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อปกป้องยอดเงินคงเหลือหรือข้อมูลบัตรต่างๆ ได้โดยการไปที่เมนูหลักของ LINE Pay แล้วเลือกที่ "ตั้งค่า" > "รหัสผ่าน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการระงับการใช้บริการ toggle
หากต้องการระงับใช้บริการบัญชี LINE Pay ฉุกเฉิน เนื่องจากทำอุปกรณ์ใช้งานสูญหาย หรือด้วยสาเหตุอื่น กรุณาติดต่อมายังทีมงาน ที่นี่

ทั้งนี้ การใช้บริการ LINE Pay ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือหักยอดเงิน ยกเว้นคุณใช้ LINE Pay ในการชำระเงินหรือโอนเงิน คุณจึงไม่จำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ แม้คุณจะไม่ได้ใช้ LINE Pay เป็นระยะเวลาหนึ่งก็ตาม

คุณสามารถยกเลิกการระงับใช้บริการได้โดยใส่รหัสผ่านบนสมาร์ทโฟนของคุณ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณแทนการระงับการใช้บริการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการเปิดใช้บริการ LINE Pay อีกครั้ง toggle
หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชี LINE Pay ได้ กรุณาเลือกดำเนินการตามสาเหตุดังต่อไปนี้

1. กรณีที่อยู่ระหว่างระงับการใช้บริการตามคำขอของผู้ใช้บริการ
คุณสามารถเปิดใช้บริการอีกครั้งได้จากสมาร์ทโฟนของคุณเอง เมื่อเข้าสู่ LINE Pay ระหว่างการระงับใช้บริการ ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้กรอกรหัสผ่าน ขอให้คุณใส่รหัสผ่านของ LINE Pay เพื่อเปิดใช้บริการใหม่อีกครั้ง

หากไม่ทราบรหัสผ่านของ LINE Pay กรุณาเลือก ที่นี่

กรณีที่ไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่าน LINE Pay เอาไว้จะไม่สามารถเปิดใช้บริการอีกครั้งได้ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเข้ามาทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถาม ที่นี่

2. กรณีที่มีการโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่น
หากยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่นขณะโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสหรือบัญชี Facebook เอาไว้ ระบบจะระงับการใช้งานบัญชี LINE Pay ไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลการชำระเงินของคุณ

กรณีที่ถูกระงับการใช้งาน คุณสามารถยกเลิกบัญชี LINE Pay ได้ด้วยตนเอง หรือนำบัญชี LINE Pay เดิมมาใช้งานต่อได้อีกครั้ง

2.1 ยกเลิกบัญชี LINE Pay
เมื่อเลือกที่ "รีเซ็ตบัญชี" ในหน้าจอการระงับใช้บริการ ระบบจะลบข้อมูลในบัญชี LINE Pay ที่เคยใช้งานออกทั้งหมด แล้วคุณสามารถลงทะเบียนใช้อีกครั้งได้

2.2 ใช้บัญชี LINE Pay เดิมที่เคยใช้งานอีกครั้ง
กรุณาถอนและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ใหม่ จากนั้นให้ยืนยันตัวตนอีกครั้งด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยใช้งานในขั้นตอนการล็อกอิน
เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชี LINE Pay ได้อีกครั้ง โดยไปที่แอปพลิเคชัน LINE > เลือกแท็บ "Wallet" > "LINE Pay"

2.3 กรณีรีเซ็ตบัญชีไม่ได้ และพบปัญหาการใช้งาน
ก่อนติดต่อสอบถาม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

3. กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน
เมื่อโอนย้ายบัญชี LINE ไปยังอุปกรณ์ใช้งานใหม่ หากคุณสร้างบัญชี LINE ขึ้นมาใหม่หรือยกเลิกการใช้งาน บัญชี LINE Pay จะถูกระงับการใช้งานไปด้วย
นอกจากนี้หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสออกจากบัญชี LINE จะส่งผลให้บัญชี LINE Pay ใช้งานไม่ได้เช่นกัน

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลบัญชี ที่นี่
กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้หลังจากโอนย้ายข้อมูลบัญชี เลือกที่นี่

4. กรณีที่ถูกระงับบัญชีเนื่องจากโอนย้ายบัญชี LINE ที่ไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่าน LINE Pay
หากโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ที่ไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่าน LINE Pay ระบบจะระงับการใช้งาน LINE Pay เอาไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
กรณีที่ต้องการเปิดใช้บริการ LINE Pay อีกครั้ง กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาจาก ที่นี่

5. กรณีที่ไม่สามารถใช้งานบัญชีได้เนื่องจากลืมรหั​​สผ่าน หรือบัญชีถูกล็อค
หากคุณลืมรหัสผ่าน หรือบัญชีถูกล็อค กรุณาตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหา ที่นี่

ในขั้นตอนการออกรหัสผ่านใหม่ หากกรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนผิด 5 ครั้ง ระบบจะระงับการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปิดใช้บริการอีกครั้งได้ด้ว​​ยตนเองโดยตรง กรณีเช่นนี้ กรุณาติดต่อแจ้งปัญหา ที่นี่

6. กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากข้างต้น
กรุณาติดต่อสอบถาม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้บริการ LINE Pay หลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการ LINE Pay ต่อได้ แม้ว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน หรือต้องเปลี่ยนเครื่องเนื่องจากการซ่อมแซม

กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ในอุปกรณ์ใช้งานเครื่องใหม่ แล้วโอนย้ายข้อมูลบัญชีมายังอุปกรณ์ใหม่โดยการล็อกอินเข้า LINE ซึ่งข้อมูลของ LINE Pay จะถูกโอนย้ายมาด้วยโดยอัตโนมัติ


ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ LINE Pay ต่อได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่าง กรุณายกเลิกบัญชี LINE Pay ก่อนจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน

1. กรณีใช้บริการ LINE และ LINE Pay อยู่ แต่เปลี่ยนไปใช้งานบนอุปกรณ์ที่ระบบปฏิบัติการไม่รองรับ
* นอกจากระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แล้ว ระบบไม่รองรับการใช้งานบน BlackBerry, Nokia และ Windows Phone 

2. โอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่น
คุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกบัญชี LINE Pay ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งานบัญชี LINE Pay เดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถใช้บัญชี LINE Pay เดียวกันบนอุปกรณ์ใช้งานหลายเครื่องได้

กรุณาตรวจสอบวิธีการยกเลิกบัญชี LINE Pay โดยแยกตามประเทศหรือท้องถิ่นที่คุณใช้งานได้จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้บริการ LINE Pay ไม่ได้หลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน toggle
คุณจะไม่สามารถโอนย้ายบัญชี LINE Pay มาได้ หากลงทะเบียนบัญชีใหม่โดยไม่ได้โอนย้ายบัญชี LINE เดิมหลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน หรือต้องเปลี่ยนเครื่องที่ใช้เนื่องจากมีการซ่อม หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง

หากคุณต้องการใช้งาน LINE Pay ด้วยบัญชี LINE ใหม่ กรุณาสมัครใช้บริการ LINE Pay อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยืนยันตัวตนเมื่อลืมรหัสผ่าน toggle
วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จะแตกต่างกันตามประเทศที่ใช้งาน (รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในบัญชี LINE) กรุณาเลือกคำแนะนำด้านล่างตามรหัสประเทศของคุณ
 
- สำหรับผู้ใช้งานในญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในไต้หวัน กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในไทย กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในอินโดนีเซีย กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE Pay toggle
คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE Pay ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "Wallet" ที่เมนูหลักของ LINE
2. เลือกที่ "LINE Pay"
3. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ข้อมูลของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปิดใช้งานอีกครั้ง toggle
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งจะแตกต่างกันตามสถานะการถูกระงับ หรือประเทศที่ใช้งาน (รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในบัญชี LINE) กรุณาเลือกคำแนะนำด้านล่างตามรหัสประเทศของคุณ
 
- สำหรับผู้ใช้งานในญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในไต้หวัน กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในไทย กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในอินโดนีเซีย กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่ารหัสผ่านไม่ได้ toggle
คุณจำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านเป็นตัวเลข 6 หลัก เพื่อการใช้งาน Rabbit LINE Pay อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านหากตัวเลขตรงตามลักษณะดังต่อไปนี้

1. ใช้ตัวเลขเดียวกันติดกัน 3 หลัก (เช่น 111***)
2. ใช้ตัวเลข 2 ชนิดแม้ว่าจะไม่ติดกันก็ตาม (เช่น : 202020) 
3. ตัวเลขที่มีลำดับเรียงกัน 3 ตัว (เช่น 123*** / 876***)
4. เลขท้าย 4 หลักของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน Rabbit LINE Pay
(ตัวอย่าง: กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์คือ 090-1234-5678 จะไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่าน 6 หลักโดยมี 5678 เรียงต่อกันรวมอยู่ในรหัสผ่านได้)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP