LINE

ระบบการทำงานของบัญชีทางการ

บัญชีทางการคืออะไร toggle
บัญชีทางการ คือบริการส่งของมูลสำหรับกิจการหรือผู้มีชื่อเสียง

หากเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน คุณจะสามารถสอบถามข้อมูลผ่านแชท หรือรับบริการเพิ่มความสะดวกต่างๆ ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "บัญชีทางการ" > "บัญชีทางการ"
2. เลือกบัญชีทางการจากรายการหรือเลือกไอคอนด้านซ้ายบนเพื่อค้นหา > เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

* ID ของบัญชีทางการจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "มีการเข้าสู่ระบบ / ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LINE เวอร์ชัน PC หรือ iPad" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ LINE สำหรับ PC หรือ LINE สำหรับ iPad

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
การล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านผิดพลาด เนื่องจากรหัสผ่านไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนคู่กับอีเมลแอดเดรส

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ"
ระบบจะส่งข้อความแจ้ง เมื่อคุณล็อกอินด้วยวิธีการต่อไปนี้
- อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
- QR Code
- วิธีปลดล็อคของอุปกรณ์

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว หมายความว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ หากปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เอาไว้ จะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC หรือ iPad ได้แม้กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านถูกต้องก็ตาม
* คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" toggle
คุณอาจได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" เมื่อพยายามล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC เวอร์ชันเก่า

หากได้รับข้อความดังกล่าว คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้

กรณีที่คุณเป็นผู้ล็อกอิน
กรุณาอัปเดต LINE สำหรับ PC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอิน
กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินโดยไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชีหรือล็อกอินด้วยข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE

สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE และบริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE ได้ตามวิธีการใน หน้าช่วยเหลือนี้

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวในกรณีที่มีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แต่ได้รับข้อความดังกล่าว อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ผู้อื่นกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจ
- บุคคลที่สามลักลอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาดแม้ถูกสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ....ที่...." toggle
หากผู้ใช้เคยล็อกอินบนเว็บไซต์ผ่านระบบ LINE login เวอร์ชัน 2.1 แล้วครั้งหนึ่ง เมื่อล็อกอินเว็บไซต์อื่นด้วย SSO*1 บัญชี LINE Official Account จะส่งข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน SSO ให้ทราบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการ

กรณีที่คุณไม่ทราบที่มาเกี่ยวกับการล็อกอิน SSO ดังกล่าว กรุณาล็อกเอาท์ผ่านลิงก์ที่ระบุในข้อความแจ้งเตือน
ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้ LINE Login เวอร์ชัน 2.1 ระบบจะแจ้งเตือนการล็อกอินแบบปกติ

ข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน SSO มีเนื้อความดังต่อไปนี้

กรณีล็อกอินสำเร็จ
มีการเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
IP Address : {ww.xxx.yyy.zzz}
สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
ออกจากระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

กรณีล็อกอินไม่สำเร็จ
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
IP Address : {ww.xxx.yyy.zzz}
สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

หมายเหตุ:
*1 SSO (Single Sign On) คือฟังก์ชันข้ามขั้นตอนการกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านเมื่อล็อกอินเว็บไซต์เป็นครั้งแรก โดยอาศัยข้อมูลการล็อกอินที่สำเร็จแล้วจากอีกเว็บไซต์หนึ่ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE เอาไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน ระบบอาจข้ามขั้นตอนของฟังก์ชันนี้ให้โดยอัตโนมัติ

*2 บางครั้งอาจแจ้งด้วยข้อความอย่างย่อ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP