ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การใช้งานทั่วไป

  ใช้งาน LINE TODAY ไม่ได้ตามปกติ หรือพบปัญหาใน LINE TODAY

  ไม่มีแท็บ "TODAY" แสดงในแอปพลิเคชัน LINE

  ต้องการเปลี่ยนแท็บ "TODAY" ให้เป็นแท็บ "โทร"

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง