LINE

วิธีการยืนยันตัวตน

"ยืนยันทางโทรศัพท์" คืออะไร toggle
"ยืนยันทางโทรศัพท์" คือ วิธียืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยให้ระบบโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณกรอก

คุณสามารถ "ยืนยันทางโทรศัพท์" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "ยืนยันทางโทรศัพท์" ด้านล่างหน้าจอ "ใส่รหัสยืนยัน"
2. เลือกที่ "ตกลง"
3. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับแจ้ง โดยระบบจะต่อสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณกรอกแล้วแจ้งผ่านเสียงอัตโนมัติ
* บางครั้งระบบอาจโทรแจ้งจากหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ SMS toggle
กรณีไม่สามารถใช้งาน SMS ได้ กรุณายืนยันตัวตนด้วยฟังก์ชันโทรแจ้งรหัส
* มีบางประเทศไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการโทรแจ้งรหัส

หากไม่สามารถใช้งาน SMS และไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการโทรแจ้งรหัส จะไม่สามารถลงทะเบียน LINE ได้

- การโทรแจ้งรหัสคืออะไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลงทะเบียนบัญชี LINE ใหม่ toggle
การสร้างบัญชีใช้งาน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถรับ SMS หรือโทรเข้าออกได้

ขั้นตอนการสร้างบัญชีใช้งาน
1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมาแล้วเลือกที่ "สมัครใช้งาน"
2. ตรวจสอบ "ข้อกำหนดการใช้บริการ" และ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" จากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ > แล้วเลือกที่ ""
3. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS
* อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
* หากดำเนินการในข้อ 3. แล้วมีข้อความว่า "ยินดีต้อนรับกลับสู่ LINE (ชื่อบัญชี)" ปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ "ไม่ใช่บัญชีของฉัน"
4. เลือกที่ "สร้างบัญชีใหม่"
5. ตั้งค่าชื่อและภาพโปรไฟล์ > แล้วเลือกที่ ""
6. ลงทะเบียนรหัสผ่าน > แล้วเลือกที่ ""
7. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ ""
8. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการนำข้อมูลผู้ใช้ไปพัฒนาปรับปรุงบริการ

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สามารถใช้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ toggle
คุณต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้งาน SMS หรือโทรเข้าออกได้

แต่ไม่สามารถยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์เสมือน, หมายเลขโทรศัพท์ VoIP ที่ขึ้นต้นด้วย 050

กรุณาใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการโดยบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
* โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง หากคุณลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกัน ระบบจะลบบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องอื่นอยู่ก่อนหน้านี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

[ประกาศสำคัญ] เรื่องการหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชี LINE ใหม่ด้วยบัญชี Facebook (Android) toggle
ฟังก์ชันสร้างบัญชี LINE ใหม่ด้วยบัญชี Facebook หยุดให้บริการแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2563

หลังจากนี้ วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อสร้างบัญชี LINE ใหม่ จะมีเพียงการยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ยืนยันด้วย SMS) เท่านั้น

บัญชี Facebook ที่เชื่อมต่ออยู่สามารถใช้ยืนยันตัวตนในการโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้

ในการโอนย้ายบัญชีไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ ผู้ใช้จะต้องใส่รหัสยืนยันที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องเดิม จึงต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเดิมเอาไว้ด้วย และเพื่อความมั่นใจในการโอนย้ายบัญชี ผู้ใช้ควรลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน และอีเมลให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะโอนย้ายบัญชี คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้โดยไปที่ "ตั้งค่า" > "บัญชี"

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ด้วยบัญชี Facebook เพิ่มเติมได้ที่ วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP