LINE

วิธีใช้เหรียญ

วิธีการซื้อเหรียญ LINE และวิธีการชำระเงิน toggle
คุณสามารถเติมเหรียญ LINE เพื่อซื้อสติกเกอร์หรือธีมได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ" > "ซื้อเหรียญ"
* ตรวจสอบวิธีการซื้อเหรียญ LINE ได้ ที่นี่

ทั้งนี้ การซื้อเหรียญ LINE จะใช้การชำระเงินผ่าน Google Play
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของวิธีการชำระเงินเพิ่ม​​เติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการชำระเงินบน LINE STORE toggle
คุณสามารถตรวจสอบวิธีการชำระเงินบน LINE STORE ได้ที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซื้อเหรียญ toggle
ขั้นตอนการซื้อเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "ซื้อเหรียญ"
3. เลือกจำนวนเหรียญที่คุณต้องการซื้อ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เหรียญ"

* ตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP