LINE

ระบบ/การตั้งค่าแสดงหรือแชร์โพสต์

วิธีการตั้งค่าแชร์หรือซ่อนโพสต์ toggle
หากไม่ต้องการแชร์เนื้อหาที่โพสต์ในหน้าไทม์ไลน์หรือโปรไฟล์ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างนี้

ขั้นตอนการตั้งค่าไม่แชร์ก่อนโพสต์ (LINE เวอร์ชัน 6.6 ขึ้นไป)
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" ("สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว") ที่แสดงอยู่ส่วนบนของหน้าจอเขียนโพสต์

* หากตั้งค่าการแชร์เป็น "ส่วนตัว" คุณจะเห็นโพสต์ของตนเองแต่ผู้อื่นจะไม่เห็นโพสต์ของคุณ
* คุณสามารถแชร์ให้กับเพื่อนบางส่วนได้ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ขั้นตอนการตั้งค่าไม่แชร์โพสต์จากเมนูตั้งค่า
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" > แล้วเลือกที่แท็บ "แชร์โพสต์" ด้านบน
3. เลือกปุ่ม "ไม่แชร์โพสต์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลที่ต้องการตั้งค่า
* เมื่อตั้งค่าไม่แชร์โพสต์แล้ว ฝ่ายตรงข้ามจะไม่เห็นโพสต์ทั้งหมดของคุณ

กรณีที่ต้องการตั้งค่ากลับมาเป็น "แชร์โพสต์" อีกครั้ง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. เลือกที่แท็บ "ไม่แชร์โพสต์" ด้านบนหน้าจอตั้งค่าการแชร์โพสต์
3. เลือกปุ่ม "แชร์โพสต์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลที่ต้องการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าแชร์โพสต์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนเห็น toggle
คุณสามารถแชร์โพสต์ของคุณในไทม์ไลน์และหน้าโปรไฟล์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนเห็นได้โดยการตั้งค่าแชร์เป็น "กลุ่ม" หรือแชร์เฉพาะ "รายชื่อ" ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การตั้งค่าการแชร์โพสต์
กรุณาตั้งค่าการแชร์โพสต์ก่อนที่จะโพสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอน " + " ด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" บริเวณส่วนบนหน้าจอ
* การตั้งค่าการแชร์โพสต์ที่เลือกก่อนโพสต์จะถูกนำไปใช้ในการโพสต์ครั้งถัดไปด้วยเช่นกัน

2. การตั้งค่าการแชร์เป็นเพื่อน
กรุณาตั้งค่าเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอน " + " ด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" บริเวณส่วนบนหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอนรูป " > " ที่อยู่ด้านข้าง "เพื่อนทั้งหมด" ภายในหัวข้อ "เพื่อน"
4. เลือกที่ "แชร์โพสต์" หรือ "ไม่แชร์โพสต์" ที่แสดงอยู่ด้านข้างเพื่อนที่ต้องการตั้งค่า

3. สร้างรายการเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์
กรุณาสร้างรายชื่อเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์แล้วตั้งค่าการแชร์แยกแต่ละโพสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอน " + " ด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" บริเวณส่วนบนหน้าจอ

ขั้นตอนต่อจากนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้สร้างรายชื่อเพื่อนที่แชร์โพสต์เอาไว้หรือไม่

- กรณีที่ไม่ได้สร้างรายชื่อเพื่อนที่แชร์โพสต์เอาไว้
3. เลือกที่ "+ เพิ่มรายชื่อเพื่อนสนิท" ที่อยู่ในหัวข้อ "เพื่อน"
4. เลือก "เพื่อน" หรือ "กลุ่ม" ที่ต้องการเพิ่มเข้ารายชื่อ > "ต่อไป"
5. กรอกชื่อรายชื่อที่ต้องการลงในช่อง "เพื่อนสนิท" > เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

- กรณีที่สร้างรายชื่อเพื่อนที่แชร์โพสต์เอาไว้แล้ว
3. เลือกที่รายชื่อที่ต้องการแชร์โพสต์จากภายในหัวข้อ "เพื่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทราบได้อย่างไรเมื่อเพื่อนโพสต์ลงในไทม์ไลน์ toggle
เมื่อมีโพสต์ใหม่ในไทม์ไลน์ระหว่างที่คุณกำลังเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน LINE สัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะปรากฏบนแท็บไทม์ไลน์เพื่อแจ้งเตือนว่ามีโพสต์ใหม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าไทม์ไลน์ของตนเองไม่ให้เปิดเผยกับคนที่เป็นเพื่อนใหม่ toggle
เมื่อมีการเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่ ระบบจะตั้งค่าการแชร์โพสต์บนไทม์ไลน์และหน้าโปรไฟล์ให้เพื่อนคนนั้นเห็นได้โดยอัตโนมัติ

หากไม่ต้องการให้เพื่อนใหม่เห็นไทม์ไลน์ของคุณ กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ไทม์ไลน์"
3. เลือกที่ "แชร์โพสต์กับเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนบนไทม์ไลน์ toggle
โพสต์ของเพื่อนจะปรากฏบนไทม์ไลน์ของคุณ
หากที่ไม่ต้องการให้โพสต์ของเพื่อนบางคนแสดงบนไทม์ไลน์ กรุณาตั้งค่าซ่อนตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการซ่อนโพสต์
1. เลือกที่ "..." ที่อยู่ด้านขวาบนโพสต์ของเพื่อนที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ซ่อนโพสต์ทั้งหมดของ (ชื่อ)" > "ซ่อน" > "ตกลง"

โพสต์ของเพื่อนที่คุณตั้งค่าซ่อนเอาไว้จะถูกลบออกจากไทม์ไลน์ทั้งหมด และโพสต์ใหม่หลังจากที่ตั้งค่าซ่อนก็จะไม่แสดงเช่นกัน

ระบบจะไม่แจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าการซ่อนบนไทม์ไลน์

หากต้องการให้โพสต์ใหม่ของเพื่อนที่ซ่อนอยู่แสดงบนไทม์ไลน์อีกครั้ง กรุณายกเลิกการซ่อนตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนยกเลิกการซ่อนเพื่อน
1. เลือกที่ไอคอนรูปตัวเองที่มุมขวาบนของ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ "การจัดการเพื่อนและการติดตาม"
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกยกเลิกการซ่อนเพื่อนตามต้องการ

หากซ่อนอีกครั้งในหน้ารายการเพื่อน สถานะจะกลับเป็นไม่แสดงอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บุคคลอื่นสามารถดูไทม์ไลน์ของเราได้หรือไม่ toggle
โพสต์บนไทม์ไลน์จะแชร์ถึงกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วทั้งสองฝ่ายเท่านั้น หากเพิ่มเพื่อนเพียงฝ่ายเดียว โพสต์บนไทม์ไลน์จะไม่แสดงให้อีกฝ่ายเห็น
* กรณีที่ตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "สาธารณะ" บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนจะสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้เช่นกัน

กรณีที่เป็นเพื่อนกันใน LINE แล้วแต่มีเพื่อนที่ไม่ต้องการแชร์ไทม์ไลน์ให้เห็น กรุณาตั้งค่าที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์"

ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการแชร์ไทม์ไลน์กับบุคคลที่จะเพิ่มเป็นเพื่อนนับจากนี้ไป กรุณาปิดการตั้งค่าที่ "แชร์โพสต์กับเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ในไทม์ไลน์ของเพื่อนไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่โพสต์ในไทม์ไลน์ของเพื่อนไม่แสดงขึ้นมา อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- คุณบล็อคอีกฝ่ายเอาไว้
- คุณถูกอีกฝ่ายบล็อค
- อีกฝ่ายถูกเพิ่มไว้ใน "ผู้ใช้ที่ซ่อนไว้" ในเมนูตั้งค่าของไทม์ไลน์
- อีกฝ่ายตั้งค่าการแชร์โพสต์เอาไว้ที่ "ไม่แชร์"
* กรณีที่คุณลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่ กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับการ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" โดยตรง

หากคุณบล็อคหรือเพิ่มฝ่ายตรงข้ามไว้ใน "ผู้ใช้ที่ซ่อนไว้" ในเมนูตั้งค่าของไทม์ไลน์เอาไว้ กรุณา "ปลดบล็อค" หรือ "แสดง" จากนั้นคุณจะสามารถดูไทม์ไลน์ของอีกฝ่ายได้อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ในไทม์ไลน์ที่มีไอคอนรูปคนแสดงอยู่ด้านขวาบนคืออะไร toggle
ไอคอนรูปคนที่ปรากฏอยู่บนโพสต์ไทม์ไลน์ หมายถึงเพื่อนที่มีไอคอนดังกล่าวแสดงอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถดูโพสต์ได้

โพสต์บนไทม์ไลน์สามารถตั้งค่าจำกัดการแชร์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนได้จาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์"

นอกจากนี้หากเลือกที่ไอคอนดังกล่าว จะสามารถไปยังหน้าโน้ตของห้องแชทแบบตัวต่อตัวหรือแชทกลุ่มได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่ตั้งค่าจำกัดการแชร์ในไทม์ไลน์แสดงขึ้นมาบนหน้าโปรไฟล์ toggle

โพสต์ที่คุณตั้งค่าไว้ให้แชร์เฉพาะเพื่อนบางคน รวมถึงโพสต์ที่ตั้งค่าแชร์เป็นส่วนตัวจะปรากฏทั้งหมดในหน้าโปรไฟล์ ซึ่งเนื้อหาของโพสต์เหล่านี้จะแสดงเฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณเองเท่านั้น

 

หากคุณระบุการตั้งค่าแชร์เมื่อโพสต์บนไทม์ไลน์ เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้กับเพื่อนที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการแชร์ และผู้ที่ตั้งค่า "ไม่แชร์โพสต์" ไทม์ไลน์เอาไว้ และโพสต์ที่ตั้งค่าแชร์เป็น "ส่วนตัว" จะไม่แสดงให้ผู้อื่นนอกจากตัวคุณเองเห็น

 

ทั้งนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" เท่านั้น เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณใน LINE รวมถึงผู้ใช้ที่คุณตั้งค่าไม่แชร์โพสต์ไทม์ไลน์เอาไว้เข้ามาเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์ของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนแสดงขึ้นมาเมื่อค้นหาด้วยแฮชแท็ก toggle
ผู้ใช้งานอื่นสามารถดูโพสต์ได้ หากมีการตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "สาธารณะ" ซึ่งในผลการค้นหาแท็กจะแสดงโพสต์ของผู้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถแชร์โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ให้กับเพื่อนคนอื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถดูโพสต์รีเลย์ได้บ้าง toggle
เพื่อนที่สามารถดู "โพสต์รีเลย์" ได้คือเพื่อนที่เข้าร่วมในโพสต์รีเลย์ ดังนั้นเพื่อนที่เข้าร่วมโพสต์รีเลย์ทั้งหมดจะเห็นโพสต์ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดูสิ่งที่โพสต์หลังหมดระยะเวลาของโพสต์รีเลย์ได้หรือไม่ toggle
ระบบจะจำกัดเฉพาะฟังก์ชันการโพสต์เท่านั้นเมื่อหมดระยะเวลา คุณสามารถดูสิ่งที่โพสต์ในช่วงก่อนหมดระยะเวลาเข้าร่วมได้เช่นเดิม

ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาของโพสต์รีเลย์ได้จากไอคอน "รูปคน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอโพสต์รีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ไม่เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด toggle

คุณสามารถตั้งค่าการเรียงลำดับของการแสดงโพสต์ในไทม์ไลน์ได้ตามการอัปเดตล่าสุดหรือโพสต์ยอดนิยมได้

หากต้องการให้โพสต์ในไทม์ไลน์เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "แสดงโพสต์ยอดนิยมก่อน"

 

ตรวจสอบวิธีดำเนินการจากวิดีโอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยกเลิกการแชร์หรือไม่แชร์เมื่อมีการกดถูกใจ toggle
เมื่อคุณกดถูกใจโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ ระบบจะแชร์การกด "ถูกใจ" ของคุณให้กับเพื่อนบนไทม์ไลน์

กรณีที่ไม่ต้องการแชร์โพสต์เมื่อมีการก​​ด "ถูกใจ" กรุณาดำเนินการต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์"
2. แตะค้างที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) ที่อยู่ด้านล่างโพสต์
3. ปลดการเลือกที่ "แชร์บนไทม์ไลน์" ที่แสดงอยู่ด้านขวา
4. เลือกสติกเกอร์แสดงอารมณ์สำหรับการถูกใจ
การกด "ถูกใจ" จะไม่ถูกแชร์กรณีที่เป็นการโพสต์ที่ไม่ได้ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ"

คุณสามารถยกเลิกการแชร์โพสต์ได้ด้วยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ที่แท็บ "ไทม์ไลน์"
2. แตะค้างที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) ที่อยู่ด้านล่างโพสต์
3. เลือกที่ "เลิกแชร์" ที่แสดงอยู่ด้านขวา
4. เลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP