LINE

ปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ด้วย LINE Out

ระบบไม่แสดงข้อมูลผู้โทรออก toggle
กรณีที่โทรออกด้วย LINE Out แล้วไม่มีข้อมูลผู้โทรแสดงขึ้นมา อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ข้อจำกัดของอุปกรณ์ใช้งาน/เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของปลายทาง
การแสดงชื่อของผู้โทรเข้าจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์ใช้งานบางรุ่นอาจแสดงด้วยชื่อ-นามสกุลที่บันทึกไว้ในสมุดรายชื่อโทรศัพท์ภายในอุปกรณ์ แต่บางเครื่องอาจแสดงเป็นรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือไม่แสดงข้อมูลใด

หากเครือข่ายผู้ให้บริการมีการตั้งค่าป้องกันการโทรเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเอาไว้ แม้คุณจะปลดการโทรแบบไม่แสดงข้อมูลผู้โทรใน LINE Out แล้วแต่หน้าจอจะยังคงแสดงว่า "ไม่รู้จัก" หรือ "ส่วนตัว"
* โปรดสอบถามไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงว่ามีการตั้งค่าป้องกันการโทรเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ปลอมหรือไม่

2. ยังไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
เมื่อเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "LINE Out" แล้วไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แสดงอยู่บริเวณด้านบนของจอ หมายความว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ระบบจึงไม่แสดงข้อมูลผู้โทรออก

กรุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ให้เสร็จสิ้นโดยศึกษาข้อมูลจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างเพิ่มเติม

- วิธีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้แสดงชื่อผู้โทร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้แสดงชื่อผู้โทร toggle
คุณจำเป็นต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ระบบยกเลิกการโทรแบบไม่แสดงชื่อ กรุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "LINE Out" > "โทรแบบแสดงข้อมูลผู้โทร"
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นเลือกที่ "ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์" > "ตกลง"
4. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS เพื่อยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้น
* อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android บางรุ่นจะใส่รหัสยืนยันให้โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับ SMS

ไปที่หน้าตั้งค่า LINE Out

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ หากคุณใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ เช่น iPad, iPod touch, แท็บเล็ต หรือใช้ซิมการ์ดสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะที่รับ SMS ไม่ได้

หากลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คุณภาพการโทรไม่ดี toggle
กรณีที่สัญญาณเครือข่ายไม่ดี หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจทำให้คุณภาพการโทรผ่าน LINE Out ด้อยลงได้ เราขอแนะนำให้คุณใช้งานในบริเวณที่มีสัญญาณเครือข่ายชัดเจน

หากใช้งานในบริเวณที่มีสัญญาณเครือข่ายชัดเจนแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่ กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
1. อัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
3. ตรวจสอบว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้งานมีการจำกัดความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือไม่
* หากถูกจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ต เนื่องจากใช้งานเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต คุณอาจไม่สามารถโทรออกผ่านเครือข่าย 3G หรือ 4G (LTE) ได้

หากลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เริ่มใช้งาน LINE Out ไม่ได้ toggle
กรณีที่คุณใช้งาน LINE Out เป็นครั้งแรก กรุณาเลือกที่ "เริ่มใช้งาน" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเริ่มใช้บริการ

* หากเริ่มใช้งานแล้วครั้งหนึ่ง หน้าจอเริ่มใช้งานจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP