LINE

ระบบการทำงานของบัญชีทางการ

บัญชีทางการคืออะไร toggle
บัญชีทางการ คือ บัญชีที่ได้รับการรับรองจาก LINE อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

บัญชีทางการประกอบด้วยบัญชีของผู้มีชื่อเสียง (เช่น นายแบบ,นางแบบ, นักแสดง, ศิลปิน), ข่าววงการบันเทิง, ข่าวทั่วไป, และระบบการแปลภาษา เป็นต้น

เมื่อเพิ่มบัญชีทางการของผู้มีชื่อเสียงเป็นเพื่อน คุณจะสามารถรับข้อความส่งตรงจากผู้มีชื่อเสียงนั้นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > "บัญชีทางการ"
2. เลือกที่ไอคอน "บัญชีทางการ" ด้านขวาบน > เลือกบัญชีทางการจากหน้า "บัญชีทางการ" หรือค้นหาแล้วเลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

* ID ของบัญชีทางการจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินจากบัญชีทางการ LINE toggle
ข้อความที่คุณได้รับจากบัญชีที่ชื่อ "LINE" คือข้อความจากบัญชีทางการของ LINE

เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งาน LINE เมื่อโอนย้ายบัญชี LINE หรือล็อกอินเข้าบริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้คุณทราบ

ข้อความแชทที่ได้รับจะมีเนื้อหาแตกต่างกันตามสิ่งที่ดำเนินการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้เพิ่มเติม

- ได้รับข้อความว่า "LINE เข้าสู่ระบบ PC (iPad) แล้ว/ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
- ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป"
- ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น"
- ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวก็ต่อเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี LINE ในการล็อกอินเข้าสู่ LINE สำหรับ PC (หรือ LINE สำหรับ iPad)

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
ล็อกอินไม่สำเร็จเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "เข้าสู่ระบบแล้ว"
ล็อกอินสำเร็จเนื่องจากอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านถูกต้อง

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้อื่นที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสที่คล้ายกับของคุณกรอกข้อมูลอีเมลแอดเดรสผิดเป็นข้อมูลของคุณ
2. มีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อพบปัญหาดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทั้งนี้ หากปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เอาไว้ จะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้แม้ว่าอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านจถูกต้องก็ตาม
* หากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เพิ่มเติม ที่นี่

หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแต่ยังได้รับข้อความดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" toggle
คุณอาจได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" ในกรณีที่พยายามล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC เวอร์ชันเก่า
หากได้รับข้อความดังกล่าว คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้

กรณีที่คุณเป็นผู้ล็อกอินด้วยตนเอง
กรุณาอัปเดต LINE สำหรับ PC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินด้วยตนเอง
มีความเป็นได้ว่าอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้อื่นที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสที่คล้ายกับของคุณกรอกข้อมูลอีเมลแอดเดรสผิดเป็นข้อมูลของคุณ
2. มีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแต่ยังได้รับข้อความดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

กรุณาตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น" toggle
เมื่อคุณดำเนินการโอนย้ายบัญชีหรือล็อกอินโดยใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE ระบบจะส่งข้อความแชทดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทราบ

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการข้างต้นแต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยข้อมูลบัญชีของคุณ

หากปัจจุบันคุณยังคงใช้งานบัญชี LINE ได้อยู่ บุคคลที่สามจะไม่สามารถล็อกอินได้สำเร็จ

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง
- วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ทั้งนี้ หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแต่ยังได้รับข้อความดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE 

กรุณาตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวในกรณีที่มีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้อื่นกรอกหมายเลขโทรศัพท์ขณะยืนยันตัวตนผิดเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
2. มีบุคคลที่สามนำหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปใช้ยืนยันตัวตนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

หากมีบุคคลสอบถามรหัสยืนยันจากคุณ กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบอย่างเด็ดขาด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ....อุปกรณ์...." toggle
กรณีที่ผู้ใช้เคยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 เมื่อล็อกอินที่เว็บไซต์อื่นด้วย SSO *1 ระบบของ LINE Official Account จะส่งข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน SSO มาถึงคุณ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบ

กรณีที่พบว่ามีการแจ้งเตือนล็อกอิน SSO โดยไม่ทราบที่มาชัดเจน กรุณาล็อกเอาท์โดยการเลือกที่ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในข้อความ

ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 ระบบจะส่งการแจ้งเตือนการล็อกอินแบบทั่วไป

การแจ้งเตือนล็อกอิน SSO มีดังต่อไปนี้

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินสำเร็จ

มีการเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address : {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
- ออกจากระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินไม่สำเร็จ

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address: {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่าน​​ของคุณ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

หมายเหตุ:
*1 SSO (Single Sign On) คือฟังก์ชันการลดขั้นตอนการกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ใช้งานครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลที่เคยล็อกอินผ่านเว็บไซต์อื่นก่อนหน้านี้
*2 บางกรณีอาจมีการย่อข้อความแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP