LINE

Letter Sealing

Letter Sealing คืออะไร toggle

Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อมูลโดยการแปลงข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้

หากผู้ส่งและผู้รับข้อความเปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ทั้งสองฝ่าย ข้อความที่รับส่งหากันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชัน Letter Sealing จะเข้ารหัสข้อความหรือเนื้อหาดังต่อไปนี้ในห้องแชท
- ข้อความตัวอักษร (ยกเว้นข้อความที่ส่งผ่านบริการอื่น เช่น YouTube เป็นต้น)
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
- โทรและวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว
* เรามีแผนจะปรับใช้กับการส่งข้อความชนิดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

กรณีที่ใช้งาน LINE สำหรับ PC โดยเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้

คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนสำหรับการรับส่งข้อความแชทในครั้งแรก
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนที่หน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- ใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่า Letter Sealing toggle
ระบบจะเปิดใช้งาน Letter Sealing เอาไว้เป็นค่าเริ่มต้น

หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Letter Sealing ที่ปิดอยู่ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้
* กรุณาดำเนินการจากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "Letter Sealing"

ไปที่หน้าจอตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนเพื่อการใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้ว หน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
2. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
3. ปิดการตั้งค่า "Letter Sealing"
4. เปิดการตั้งค่า "Letter Sealing" อีกครั้ง

หลังจากนั้น กรุณายืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Key Fingerprint ของ Letter Sealing คืออะไร toggle
Key Fingerprint คือกุญแจการเข้ารหัส (Encryption key) ที่ระบบกำหนดให้แต่ละผู้ใช้งานสำหรับการส่งข้อความแชทที่ปลอดภัยระหว่างผู้ใช้ Letter Sealing
* Key Fingerprint จะไม่แสดงข้อมูลให้เห็นบนหน้าจอในห้องแชทของ LINE 

กรณีที่ Key Fingerprint ของคุณตรงกับฝ่ายตรงข้ามหมายความว่าข้อความแชทถูกเข้ารหัสเอาไว้อย่างปลอดภัยแล้ว
* คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ 

คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ว่าตรงกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ตามวิธีดังต่อไปนี้ 

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ด้านล่างหน้าจอ
3. เปรียบเทียบ Key Fingerprint บนหน้าจออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามว่าตรงกันหรือไม่ 
ทั้งนี้ ทีมงานขอแนะนำให้เปรียบเทียบ Key Fingerprint โดยการพบกันโดยตรง หรือติดต่อกันด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 

กรณีที่ข้อความ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้
คุณสามารถเปิดใช้งาน Letter Sealing ได้ตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัญลักษณ์กุญแจด้านบนห้องแชทหายไป toggle
คุณสามารถตรวจสอบว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing อยู่หรือไม่ โดยการเลือกที่ "" ด้านบนห้องแชท 

หากมีข้อความว่า "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ปรากฏอยู่ด้านล่างแสดงว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing
* สัญลักษณ์กุญแจจะปรากฏอยู่ด้านหน้าข้อความข้างต้น 

กรณีที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP