ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน

  วิธีการตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน

  วิธีลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส

  วิธีเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน

  วิธีลงทะเบียนรหัสผ่าน

  วิธีตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  ต้องการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส แต่ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน (รหัสยืนยัน)

  วิธีตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE

  ไม่ได้รับอีเมลตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตอนโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE

  ไม่ได้รับอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

  วิธีตรวจสอบและเปลี่ยนรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

  วิธีปลดล็อคหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง