LINE

ซื้อไอเทมแล้วไม่ได้รับ

ไม่ได้รับไอเทมที่ซื้อ toggle
วิธีการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของไอเทมที่คุณซื้อ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือของแต่ละไอเทม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญ toggle
กรณีที่ไม่ได้รับเหรียญ ก่อนอื่นกรุณาตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญและประวัติการซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เหรียญ"


กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับยอดคงเหลือและประวัติการซื้อ กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทมที่ซื้อใน LINE GAME ไม่สามารถใช้งานได้ toggle
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไอเทมที่ซื้อใน LINE GAME โปรดเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ช่วยเหลือ" จากในแอปพลิเคชันเกมที่พบปัญหา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญโบนัส toggle
การแสดงจำนวนเหรียญบนหน้าจอซื้อเหรียญ จะรวมเหรียญโบนัสเอาไว้แล้วตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

50 เหรียญ
100 เหรียญ
200 เหรียญ
500 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 100 เหรียญแล้ว)
800 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 200 เหรียญแล้ว)
1,600 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 400 เหรียญแล้ว)
3,300 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 900 เหรียญแล้ว)

หมายเหตุ : 
- เติมเงินต่ำกว่า 500 เหรียญจะไม่เข้าข่ายการได้รับเหรียญโบนัส
- กรณีที่เติม 500 เหรียญ เหรียญที่ซื้อจริงคือ 400 เหรียญ + เหรียญโบนัส 100 เหรียญ เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญโบนัสได้โดยการเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เติมเงินที่ LINE STORE แล้วแต่เหรียญไม่เพิ่ม toggle
LINE Credit ที่เติมภายใน LINE STORE เป็นสกุลเงินที่แตกต่างจากเหรียญ LINE คุณสามารถสามารถใช้ LINE Credit ดังกล่าวซื้อไอเทมได้เฉพาะบน LINE STORE เท่านั้น

หมายเหตุ: LINE Credit สามารถใช้ได้บน LINE STORE เท่านั้น ไม่สามารถนำไปรวมกับเหรียญ LINE (LINE Coin)  และนำไปซื้อไอเทมภายในแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE ได้ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับสติกเกอร์ที่ซื้อ toggle
กรุณาตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์อีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ" เพื่อเปิดหน้าประวัติการซื้อสติกเกอร์


กรณีที่ไม่พบสติกเกอร์ที่ซื้อไปแล้วอยู่ภายในประวัติการซื้อ มีความเป็นไปได้ว่าคุณซื้อเฉพาะเหรียญแต่ยังไม่ได้ซื้อสติกเกอร์ที่ต้องการ
หากมีปัญหาเกี่ยวกับประวัติการซื้อ กรุณาดูรายละเอียดที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ธีมที่ซื้อไม่แสดง toggle
หลังซื้อธีมแล้ว กรุณาตรวจสอบประวัติการซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ไม่สามารถใช้งานธีมได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เช่น iPad

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ" แล้วตรวจสอบประวัติการซื้อ

ไปที่หน้าประวัติการซื้อธีม

หากตรวจสอบตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่ กรุณาลองดำเนินการตามหน้าช่วยเหลือด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

- ดาวน์โหลดธีมหรือใช้งานธีมไม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP