LINE

การใช้งานทั่วไป

การเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานไม่ได้/แอปพลิเคชันบังคับปิด

เปิดใช้งานไม่ได้/แอปพลิเคชันบังคับปิด (แอปพลิเคชันปิดเอง) toggle

กรณีที่เปิดแอปพลิเคชัน LINE ไม่ได้ หรือแอปพลิเคชันปิดเอง คุณสามารถตรวจสอบวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่

2. อัปเดตเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android

เลือกที่ "ตั้งค่า" ของอุปกรณ์ใช้งาน > "เกี่ยวกับโทรศัพท์" > "การอัปเดตระบบ" หรือ "อัปเดตซอฟต์แวร์" เป็นต้น

อุปกรณ์ใช้งานในบางรุ่นอาจมีเมนู "ตรวจสอบ" หรือ "ตรวจสอบการอัปเดต" ปรากฏอยู่ด้วย

* ชื่อเมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งาน

 

 

 

 

3. ปิด-เปิดแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ใช้งาน

4. ลบแคชไฟล์ของ LINE

5. ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่จำเป็นบนอุปกรณ์ และ SD การ์ด

6. อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

7. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น

8. ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายที่ใช้งาน

* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ โปรดตรวจสอบวิธีการในคู่มือการใช้งาน หรือติดต่อสอบถามไปยังบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนว่า LINE จะปิดการทำงาน หรือหยุดการทำงาน toggle
มีข้อความแจ้งเตือนว่า LINE จะปิดการทำงาน หรือหยุดการทำงาน

ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- LINE ปิดการทำงานเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
- LINE หยุดการทำงานต่อเนื่อง
- LINE หยุดการทำงาน

หากข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่มีเนื้อหาลักษณะดังกล่าวแสดงขึ้นมา กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- อัปเดต LINE
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง

หากดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณอาจแก้ไขปัญหาได้โดยการถอนและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง
*สำหรับผู้ที่ใช้งาน LINE ได้ ทีมงานขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลประวัติการแชทก่อนที่จะถอนและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ใหม่

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้งเรียบร้อยแล้ว โปรดโอนย้ายบัญชี LINE โดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
* ตรวจสอบวิธีการโอนย้ายบัญชี LINE ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชีทางการ

ระบบการทำงานของบัญชีทางการ

บัญชีทางการคืออะไร toggle
บัญชีทางการ คือบริการส่งของมูลสำหรับกิจการหรือผู้มีชื่อเสียง

หากเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน คุณจะสามารถสอบถามข้อมูลผ่านแชท หรือรับบริการเพิ่มความสะดวกต่างๆ ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > "บัญชีทางการ"
2. เลือกที่ไอคอน "บัญชีทางการ" ด้านขวาบน > เลือกบัญชีทางการจากหน้า "บัญชีทางการ" หรือค้นหาแล้วเลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

* ID ของบัญชีทางการจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "มีการเข้าสู่ระบบ / ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LINE เวอร์ชัน PC หรือ iPad" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ LINE สำหรับ PC หรือ LINE สำหรับ iPad

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
การล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านผิดพลาด เนื่องจากรหัสผ่านไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนคู่กับอีเมลแอดเดรส

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ"
ระบบจะส่งข้อความแจ้ง เมื่อคุณล็อกอินด้วยวิธีการต่อไปนี้
- อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
- QR Code
- วิธีปลดล็อคของอุปกรณ์

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว หมายความว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ หากปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เอาไว้ จะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC หรือ iPad ได้แม้กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านถูกต้องก็ตาม
* คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" toggle
คุณอาจได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" เมื่อพยายามล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC เวอร์ชันเก่า

หากได้รับข้อความดังกล่าว คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้

กรณีที่คุณเป็นผู้ล็อกอิน
กรุณาอัปเดต LINE สำหรับ PC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอิน
กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินโดยไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชีหรือล็อกอินด้วยข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE

สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE และบริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE ได้ตามวิธีการใน หน้าช่วยเหลือนี้

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่ได้รับข้อความดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาดำเนินการตาม หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวในกรณีที่มีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แต่ได้รับข้อความดังกล่าว อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ผู้อื่นกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจ
- บุคคลที่สามลักลอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาดแม้ถูกสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ....ที่...." toggle
กรณีที่ผู้ใช้เคยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 เมื่อล็อกอินที่เว็บไซต์อื่นด้วย SSO *1 ระบบของ LINE Official Account จะส่งข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน SSO มาถึงคุณ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบ

กรณีที่พบว่ามีการแจ้งเตือนล็อกอิน SSO โดยไม่ทราบที่มาชัดเจน กรุณาล็อกเอาท์โดยการเลือกที่ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในข้อความ

ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 ระบบจะส่งการแจ้งเตือนการล็อกอินแบบทั่วไป

การแจ้งเตือนล็อกอิน SSO มีดังต่อไปนี้

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินสำเร็จ

มีการเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address : {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
- ออกจากระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินไม่สำเร็จ

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address: {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่าน​​ของคุณ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

หมายเหตุ:
*1 SSO (Single Sign On) คือฟังก์ชันการลดขั้นตอนการกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ใช้งานครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลที่เคยล็อกอินผ่านเว็บไซต์อื่นก่อนหน้านี้
*2 บางกรณีอาจมีการย่อข้อความแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

[ประกาศสำคัญ] สิ้นสุดการให้บริการ LINE ในระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.4 toggle

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้สิ้นสุดการให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE ของระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.4 ใน Google Play Store แล้วในวันที่ 30 มกราคม 2562 นี้

 

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจากเดิมที่แจ้งไว้ว่าจะสิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 9 มีนาคม 2562

เมื่อค้นหาแอปพลิเคชัน LINE ใน Google Play Store บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.4 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ระบบจะแสดงข้อความว่า "อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานกับรุ่นนี้"
ทั้งนี้ หากลบ (ถอนการติดตั้ง) LINE จากตัวอุปกรณ์แล้ว คุณจะไม่สามารถติดตั้ง LINE ได้อีกครั้งจาก Google Play Store

กรณีที่คุณใช้งานระบบปฎิบัติการเวอร์ชันดังกล่าว โปรดระมัดระวังการรีเซ็ตอุปกรณ์ใช้งานหรือการลบแอปพลิเคชัน LINE จากตัวอุปกรณ์

* แอปพลิเคชัน LINE ที่ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วยังคงใช้งานต่อได้ (ยกเว้นในกรณีที่คุณลบแอปพลิเคชันออกจากตัวอุปกรณ์)


กรณีที่ลบแอปพลิเคชัน LINE จากอุปกรณ์ใช้งานแล้ว โปรดพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานรุ่นใหม่ และกรุณาตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, รหัสผ่านในบัญชี LINE ล่วงหน้าก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ไปยังอุปกรณ์ใช้งานเครื่องใหม่ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าดังกล่าวเอาไว้ ทีมงานขอแนะนำให้ตั้งค่าให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE

หมายเหตุ :
* ตรวจสอบวิธีการโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยอีเมลแอดเดรสได้ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน Google Play Store จะไม่เข้าข่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ LINE หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการพื้นฐานของ LINE ได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้บริการ
หมายเหตุ: มีไอเทมบางส่วน เช่น สติกเกอร์ เหรียญ ฯลฯ ที่ต้องซื้อหากต้องการใช้งานใน LINE

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการ หากคุณไม่ได้ใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เราจึงขอแนะนำให้คุณใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการของ LINE ได้โดยไม่เสียค่าบริการแม้จะอยู่ต่างประเทศ และเมื่อใช้ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็จะไม่เสียค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศต่างๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะอยู่ต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการกำหนดไว้

กรณีที่อยู่ต่างประเทศแล้วใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำสัญญาการใช้งานภายในประเทศ การใช้งานภายในประเทศและต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการทำสัญญาดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อมูลเมื่ออยู่ต่างประเทศ โปรดสอบถามไปที่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้หรือไม่ toggle

แอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ได้

คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสเพื่อยืนยันบัญชีได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น

 

หากนำหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสเดียวกันไปยืนยันบนอุปกรณ์เครื่องอื่น จะทำให้บัญชีในอุปกรณ์เครื่องเดิมถูกลบ และไม่สามารถใช้งาน LINE ได้โดยอัตโนมัติ

 

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ก็ต่อเมื่อใช้งาน LINE สำหรับ PC หรือ iPad

 

- LINE สำหรับ PC

- LINE สำหรับ iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน toggle
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมา
2. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
3. เลือกที่ "เกี่ยวกับ LINE"
4. ตรวจสอบ "เวอร์ชันที่ใช้อยู่" ที่ปรากฏภายในหัวข้อ "เกี่ยวกับ LINE"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน LINE มีดังต่อไปนี้

สมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ iOS : iOS เวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ Android : Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์ (PC)
ระบบปฏิบัติการ Windows : Windows 8.1 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ Mac : OS X เวอร์ชัน 10.13 ขึ้นไป
เบราเซอร์ Chrome : เบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 42 ขึ้นไป

iPad
ระบบปฏิบัติการ iOS : iPad 4 ขึ้นไป (iOS เวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป)

Smart Watch
Apple Watch : ระบบปฏิบัติการ WatchOS เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป
Wear OS by Google(Android Wear) : ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไป
* ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่บน Smart Watch ได้

กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่า คุณยังคงใช้งาน LINE เวอร์ชันดังต่อไปนี้ได้ (ไม่แนะนำ)
* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่าอาจใช้งานได้ไม่ครบทุ​​กฟังก์ชัน

ระบบปฏิบัติการ iOS :
iOS เวอร์ชัน 11.0 - 11.4.1 ใช้ LINE ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.17.0 - 10.17.0
iOS เวอร์ชัน 10.0 - 10.3.4 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.16.6
* iOS เวอร์ชัน 9.3.6 และต่ำกว่า ไม่สามารถใช้งานได้

ระบบปฏิบัติการ Android :
Android เวอร์ชัน 4.4 - 4.4.4 ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.10.2
* Android เวอร์ชัน 4.3.1 และต่ำกว่า ไม่สามารถใช้งานได้
* อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE จาก Store สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แม้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป

คอมพิวเตอร์ (PC) : Windows 7, Windows 8

อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการใช้งานมีดังต่อไปนี้

- iPod touch
- WALKMAN
- Smart TV BOX
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire OS เช่น Kindle
- อุปกรณ์ PHS (เช่น โทรศัพท์ PCT)
- Simulator, Emulator (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ)
- แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดัดแปลง (Custom ROM)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการของอุปกรณ์ที่จะรองรับในอนาคตให้ทราบได้หรือไม่ toggle
ทีมงานไม่สามารถแจ้งช่วงเวลาหรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำหนดการของอุปกรณ์ที่จะรองรับในอนาคตให้ทราบได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชัน LINE toggle
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ภาษา"
2. เลือกที่ภาษาที่ต้องการเปลี่ยน > "บันทึก"

หมายเหตุ :
* เมนูภายในแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้นจะเปลี่ยนเป็นภาษาดังกล่าวเมื่อตั้งค่าข้างต้น
* การตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตารางนัด

ลบกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณเป็นผู้สร้างเองเท่านั้น หากไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ระบบจะลบกิจกรรมดังกล่าวเองโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแก้ไขกิจกรรมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขกิจกรรมได้ทุกคน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ โดยสามารถเชิญได้ 30 คนต่อ 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ส่งข้อความถึงผู้ตอบคืออะไร toggle
ส่งข้อความถึงผู้ตอบ คือฟังก์ชันที่สามารถส่งข้อความแชทถึงเพื่อนที่ตอบกลับกิจกรรมได้ หากผู้ตอบไม่ใช่เพื่อนของคุณใน LINE จะไม่สามารถส่งข้อความแชทหาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งไปไม่ถึงเพื่อน toggle
กรณีที่ข้อความเชิญส่งไปไม่ถึงเพื่อน แต่มีชื่อเพื่อนปรากฏในรายชื่อผู้รับในขั้นตอนการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนคนดังกล่าวปิดการตั้งค่าการรับข้อความจาก "แอปที่ไม่อนุญาต" เอาไว้

คุณสามารถรับข้อความที่ส่งจาก LINE ตารางนัดได้โดยตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปิดการตั้งค่าที่ "แอปที่ไม่อนุญาต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโหวต

วิธีการสร้างหน้าโหวต toggle
คุณสามารถสร้างหน้าโหวตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เปิดกลุ่มแชทหรือการแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่ต้องการสร้างหน้าโหวตขึ้นมา
2. เลือกปุ่ม " " ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกลุ่มแชท > "โหวต" เพื่อสร้างหน้าโหวต
 
กรณีห้องแชทที่เคยมีการสร้างหน้าโหวต
3. เลือกที่ปุ่ม " + " ด้านขวาล่างของรายการโหวตเพื่อสร้างหน้าโหวต

กรณีที่ต้องการประกาศให้สมาชิกทุกคนในห้องแชททราบเกี่ยวกับการโหวต กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รูปแบบของตัวเลือกในการโหวต toggle
คุณสามารถใส่ข้อความได้หากเลือก "ข้อความ" ในหน้าจอสร้างหน้าโหวต และยังสามารถใส่ทั้ง "ข้อความ" และ "รูปภาพ" เป็นตัวเลือกในการโหวตได้อีกด้วย

หากเลือกที่ "วัน" คุณจะสามารถสร้างตัวเลือกเป็นวันที่แบบหลายวันได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าให้เลือกโหวตได้หลายตัวเลือก หรือร่วมโหวตได้โดยไม่เปิดเผยชื่อได้อีกด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขหน้าโหวตที่สร้างไปแล้วได้อย่างไร toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแต่ยังไม่มีผู้ใดเข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้

แต่กรณีที่มีผู้อื่นเข้าร่วมโหวตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

ทั้งนี้ หากในขั้นตอนการสร้างโหวตได้เลือกเป็นแบบ "เพิ่มตัวเลือก" เอาไว้ สมาชิกทุกคนในห้องแชทจะสามารถเพิ่มตัวเลือกของการโหวตได้
* กรณีที่มีสมาชิกร่วมโหวตแล้วก็สามารถเพิ่มตัวเลือกได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหน้าโหวตที่สร้างเสร็จแล้ว toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตสามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้ แต่กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการโหวตแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้

ทั้งนี้ สมาชิกภายในห้องแชททุกคนสามารถเพิ่มตัวเลือกในหน้าโหวตได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อปิดการโหวตแล้วจะเป็นอย่างไร toggle
หากหมดระยะเวลาการโหวตที่ตั้งค่าเอาไว้ตอนสร้างหน้าโหวต หรือผู้สร้างหน้าโหวตปิดการโหวตดังกล่าว ระบบจะส่งข้อความแจ้งการปิดโหวตไปยังห้องแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบหน้าโหวตได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบได้เฉพาะหน้าโหวตที่ตนเองสร้างเท่านั้น ไม่สามารถลบหน้าโหวตที่สมาชิกอื่นเป็นผู้สร้างได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Beacon

LINE Beacon คืออะไร toggle
LINE Beacon (ไลน์บีคอน) คือบริการสำหรับรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้าใหม่, บริการ, คูปอง, การลดราคา หรือข้อความแนะนำอื่นๆ ผ่าน LINE โดยใช้ข้อมูลจากสัญญาณ Beacon (เครื่องปล่อยสัญญาณ Bluetooth) ที่ติดตั้งเอาไว้ภายในร้านค้าหรือสถานี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน LINE Beacon มีดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้บริการ LINE Beacon toggle
คุณสามารถใช้บริการ LINE Beacon ได้เมื่อตั้งค่าครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
* จำเป็นต้องใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.8.0 ขึ้นไป

- เปิดใช้งาน Bluetooth บนสมาร์ทโฟน

- เปิดการใช้งานฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชัน LINE โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว" > "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > "LINE Beacon"
* เปิดการตั้งค่า "ให้ข้อมูลการใช้งาน" ได้ ที่นี่ (เฉพาะบนสมาร์ทโฟน)

- เปิดการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของสมาร์ทโฟน
* หากปิดการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชัน LINE เอาไว้ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของฟังก์ชันในบางอุปกรณ์

iOS : อาจมีการจำกัดการใช้งาน
Android : ไม่สามารถใช้ LINE Beacon ได้

- ใช้งานบนสมาร์ทโฟนตามสภาพแวดล้อมที่แนะนำ
* ไม่รองรับการใช้งานบน iPad หรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android

หากตั้งค่าครบตามเงื่อนไขข้างต้นเอาไว้ เมื่อเข้าใกล้ร้านค้าหรือสถานีที่ติดตั้ง LINE Beacon คุณจะได้รับข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่หรือบริการ
- ข้อความแนะนำเกี่ยวกับคูปองหรือการลดราคาต่างๆ

ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีทางการของร้านค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นเพื่อนก่อน จึงสามารถรับข้อมูลจากบัญชีทางการนั้นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาในการใช้งาน LINE Beacon toggle
กรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน LINE Beacon กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE หรือปิด-เปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง

ทั้งนี้ คุณสามารถรับข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE ได้เฉพาะข้อมูล Beacon ที่รองรับบริการของ LINE เท่านั้น

หากคุณปิด Bluetooth เอาไว้ หน้าต่างการใช้บริการ Beacon จะไม่ปรากฏขึ้นมาแม้จะอยู่ใกล้เคียงเครื่องส่งสัญญาณแล้วก็ตาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Things

LINE Things คืออะไร toggle
LINE Things คือ บริการที่ทำให้มนุษย์และสรรพสิ่ง (IoT) ที่อยู่รอบตัวสามารถสื่อสารกันได้ทั้งสองฝ่ายผ่านการเชื่อมต่อกับ LINE เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ LINE ด้วย LINE Things คุณจะสามารถควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวผ่าน LINE ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE LIVE

LINE LIVE เป็นบริการแบบไหน toggle
LINE LIVE คือบริการที่ทำให้คุณสามารถสร้างไลฟ์ (การถ่ายทอดสด) ของตนเองหรือเข้าชมไลฟ์ของเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดาย
 
จุดเด่นของ LINE LIVE
- การไลฟ์จะมีสีสันและสนุกขึ้นด้วยใช้ไลฟ์สติกเกอร์และฟิลเตอร์
คุณสามารถแสดงความเป็นตัวตนของคุณได้ด้วยการใช้งาน "LIVE สติกเกอร์" หรือ "ฟิลเตอร์" สุดเก๋ที่จะเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าและการเปลี่ยนสีหน้า โดยที่คุณสามารถเลือกเปลี่ยน "LIVE สติกเกอร์" หรือ "ฟิลเตอร์" ได้ระหว่างการไลฟ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
* สำหรับประเทศไทย บัญชีทางการเท่านั้นที่สามารถใช้งานฟังก์ชันไลฟ์ภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้
 
- ให้กำลังใจผู้ไลฟ์ด้วยการส่งหัวใจหรือไอเทม และความคิดเห็น
ผู้ชมไลฟ์สามารถส่ง "ความคิดเห็น" หรือ "หัวใจ" ระหว่างชมไลฟ์ได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถซื้อไอเทมสำหรับส่งหัวใจหลายดวงในครั้งเดียว เพื่อแสดงระดับความรู้สึกและกำลังใจของคุณให้กับผู้ไลฟ์ได้
ทั้งนี้ ผู้ไลฟ์สามารถสร้าง "Channel" ของตัวเองได้ หากได้รับหัวใจหรือมีผู้ชมจำนวนมาก Channel ของคุณก็จะขึ้นไปอยู่ระดับต้นๆ ของ Chennel ที่ได้รับความนิยม ผู้ชมที่ส่งหัวใจจำนวนมากจะทำให้ระดับ "การจัดอันดับแฟน" (Fan ranking) เพิ่มขึ้น และจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ไลฟ์ได้รู้จักกับคุณมากขึ้นอีกด้วย
 
- ติดตาม Channel เพื่อไม่ให้พลาดการไลฟ์
หากกดติดตาม Channel (ผู้ไลฟ์) ที่คุณถูกใจ ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการเริ่มไลฟ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่พลาดการชมไลฟ์อย่างแน่นอน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อห้ามในการใช้บริการ LINE LIVE toggle
หากทีมงานตรวจสอบพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายข้อห้ามในการใช้บริการจะมีบทลงโทษ เช่น ลบโพสต์ที่เกี่ยวข้อง, จำกัดการเข้าใช้ฟังก์ชันการโพสต์, ระงับการใช้งานบัญชี เป็นต้น ข้อห้ามในการใช้บริการ LINE LIVE มีดังต่อไปนี้
 
ห้ามใช้คำที่ไม่เหมาะสม (เช่น คำไม่สุภาพ คำรุนแรง คำยุยงหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน)
- มีพฤติกรรมที่เป็นสิ่งรบกวนต่อการไลฟ์หรือการรับชม
- มีการด่าทอผู้ไลฟ์
 
ห้ามใช้คำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
- มีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย
- มีพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือแสดงออกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ข่มขู่ว่าจะก่ออาชญากรรม, โอ้อวดหรือชื่นชมการก่ออาชญากรรม เป็นต้น
- มีพฤติกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร
- มีโพสต์ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การพูดที่แสดงการแบ่งแยกหรือกีดกัน เป็นต้น
- มีการด่าทอเกี่ยวกับเนื้อหาการไลฟ์
- มีการไลฟ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมโดยมีการเปิดเผยชื่อบนโปรไฟล์ LIVE ต่อสาธารณะ หรือทำให้สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีใดก็ตาม
 
ห้ามมีพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อการนัดพบ
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นที่มีจุดประสงค์เพื่อหาคู่หรือนัดพบในสถานที่อื่นนอกจากไลฟ์
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายหรือซื้อบริการทางเพศ
- มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
 
ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร
- มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
* การไลฟ์หรือความคิดเห็นที่ส่อเสียดถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศจะถูกลบ
 
ห้ามลงข้อมูลส่วนบุคคล
- มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
- มีการแสดง QR Code ของ LINE บนหน้าจอไลฟ์
- มีการลงข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชน
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการบอกหรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
* ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมลแอดเดรส เป็นต้น
 
ห้ามใช้พฤติกรรมที่มีการละเมิดสิทธิ์
- มีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ในรูปภาพบุคคลหรือละเมิดลิขสิทธิ์
- มีการโพสต์ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอที่ตนเองไม่มีสิทธิ์นำไปใช้
 
ข้อห้ามอื่นๆ
- มีพฤติกรรมที่หลอกลวงทีมงานผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานอื่น
- มีการล่อลวงให้ไปที่เว็บไซต์ที่ทีมงานผู้ให้บริการพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอื่น
- ส่งเสริมหรือโน้มน้าวให้เกิดการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- ส่งข้อความสแปมจำนวนมากโดยไม่นึกถึงความต้องการของผู้อื่น
- พฤติกรรมอื่นๆ ที่ทีมงานผู้ให้บริการพิจารณาว่าเป็นการขัดขวางการให้บริการ
 
หมายเหตุ : ข้อห้ามหรือรายละเอียดของบทลงโทษอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE สำหรับ PC

LINE สำหรับ PC

วิธีการใช้งาน LINE สำหรับ PC toggle
หากต้องการใช้งาน LINE สำหรับ PC กรุณาลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติม ที่นี่

หลังจากลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC ที่นี่

หากดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC เรียบร้อยแล้ว กรุณาลองล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดไม่ให้ล็อกอิน LINE สำหรับ PC และ iPad toggle
สามารถปิดไม่ให้ล็อกอิน LINE สำหรับ PC และ iPad ได้ตามวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. ปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ"

ไปที่หน้าตั้งค่าอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่พบปัญหา

หน้าจอของ LINE และแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไม่ปกติ toggle
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
กรณีที่ LINE และเพจบางส่วนในแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไม่ปกติ กรุณาลองแก้ไขตามคำแนะนำดังนี้

1. ติดตั้ง Android System Webview เวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play
2. หากยังพบปัญหาอยู่แม้จะจากติดตั้ง Android System WebView แล้วก็ตาม กรุณาอัปเดต Chrome Browser


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE toggle
หากพบปัญหาใน LINE กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้เป็นอันดับแรก

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ ปัญหาอาจเกิดจากการใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root อยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการแสดงรูปภาพ กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ลบแคชไฟล์, แอปพลิเคชัน, ข้อมูลที่ไม่ใช้งาน ออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ใน LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ใน LINE
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" > "LINE"
2. เลือก "ที่เก็บข้อมูล" > "ล้างแคช"
* ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE toggle
หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการใช้งาน LINE กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือ
โปรดตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือก่อนติดต่อสอบถามเข้ามายังทีมงาน

- หน้าช่วยเหลือของ LINE

หากตรวจสอบตามหน้าช่วยเหลือแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่าง

พบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LINE
- แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับผู้ไม่สามารถใช้งาน LINE ได้ กรุณาเลือกที่ "ทำต่อโดยไม่เข้าสู่ระบบ"

พบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอื่นๆ นอกเหนือจาก LINE เช่น LINE Official Account, LINE Camera เป็นต้น
- แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับผู้ไม่สามารถใช้งาน LINE ได้ กรุณาเลือกที่ "ทำต่อโดยไม่เข้าสู่ระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ไม่ได้ toggle
คุณอาจพบข้อความข้อผิดพลาดด้านล่างแจ้งเตือนขึ้นมาในขณะติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE

ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error)
- เกิดข้อผิดพลาดขณะเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ [RPC:S-xx:AEC-0]
- รหัสความผิดพลาดระบบ (Error code) xxx (* ตรง " x " จะแสดงเป็นตัวเลข)

*หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของอุปกรณ์หรือติดต่อสอบถามไปที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง

- ลบแคชไฟล์และข้อมูลของแอปพลิเคชัน Google Play Store
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" หรือ "การจัดการแอปพลิเคชัน"
2. เลือกที่ "Google Play Store" > "ที่เก็บข้อมูล"
3. เลือกที่ "ล้างแคช" หรือ "ลบแคช" 
4. เลือกที่ "ล้างข้อมูล" หรือ "ลบข้อมูล"

- เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำของอุปกรณ์
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "พื้นที่เก็บข้อมูลและ USB" หรือ "ที่เก็บข้อมูล"
2. ตรวจสอบหน้าจอหรือเลือก "ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน" (หน่วยความจำอุปกรณ์)
3. กรณีที่พื้นที่ว่างหรือหน่วยความจำที่ใช้งานได้เหลือต่ำกว่า 1 GB ให้ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก

- ตั้งค่าบัญชี Google ใหม่อีกครั้ง
* การดำเนินการนี้เป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าเท่านั้น ไม่ใช่การลบบัญชี Google แต่อย่างใด
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "บัญชี" > "Google"
2. เลือกที่ไอคอน "︙" ด้านขวาบนหน้าจอ > "นำบัญชีออก"
3. ปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งาน จากนั้นให้เพิ่มบัญชี Google เข้าไปใหม่อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อื่นๆ

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันบางส่วนจากบนหน้าจอโฮมของอุปกรณ์ toggle
เมื่อคุณแตะค้างที่ไอคอนแอปพลิเคชัน LINE คุณจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได้

- แชทใหม่
- ชำระเงินด้วยรหัส
- ตัวอ่านคิวอาร์โค้ด (QR code reader)
- ปิดแจ้งเตือน

* กรณีที่ใช้งานอุปกรณ์ระบบ Android อาจไม่แสดงขึ้นมาเนื่องจาก Launcher

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความจากกล้องถ่ายรูป รูปภาพ หรือตัวอ่าน QR Code toggle
ฟังก์ชันสแกนข้อความ คือฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับตัวอักษรในภาพแล้วแปลงให้เป็นข้อความได้
คุณสามารถคัดลอก หรือแปลข้อความดังกล่าวแล้วส่งไปยังห้องแชทได้

สามารถใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความ แปลงภาพเป็นข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีที่ใช้งานขณะถ่ายรูป
1. เลือกที่ไอคอน "กล้องถ่ายรูป" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความในห้องแชท
2. สไลด์เมนูด้านล่างหน้าจอไปทางขวาเพื่อเลือก "สแกนข้อความ"
3. เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป
* หลังถ่ายรูปสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกัน โดยเลือกที่ไอคอน "A"

กรณีที่ใช้งานกับรูปภาพที่ส่งหรือได้รับในห้องแชท
1. เลือกที่รูปภาพที่ได้รับในห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอน "A"

กรณีที่ใช้งานกับรายการรูปถ่าย
1. เลือกที่ไอคอน "รูปภาพ" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษร
3. เลือกที่ไอคอน "A"

กรณีที่ใช้งานด้วยตัวอ่าน QR Code
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" / "แชท" / "TODAY" > เลือกไอคอน "QR Code" ที่อยู่ด้านบน
2. เลือกที่ "สแกนข้อความ" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
3. เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป

กรุณาตรวจสอบวิธีการคัดลอกหรือแปลข้อความที่แปลงโดยใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีคัดลอกหรือแปลข้อความโดยใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความ toggle
กรุณาตรวจสอบวิธีการคัดลอกหรือแปลข้อความที่แปลงโดยใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งานฟังก์ชันสแกนข้อความได้ ที่นี่

หากเปิดใช้งานฟังก์ชันสแกนข้อความ ระบบจะเลือกข้อความส่วนที่ประเมินว่าเป็นตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ
และสามารถเลือกที่ "แสดงคำแปลบนรูป" เพื่อให้คำแปลปรากฏบนหน้าจอแทนข้อความเดิมได้

วิธีเปลี่ยนขอบข่ายการแปล
สามารถแตะหน้าจอแล้วลากนิ้วผ่านข้อความที่ต้องการแปลเพื่อปรับเปลี่ยนขอบข่ายฟังก์ชันสแกนข้อความได้

วิธีเปลี่ยนภาษา
สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกภาษาด้านล่างภายในหน้าจอแสดงผลการแปล

หากต้องการคัดลอกคำแปล กรุณาเลือกที่ "คัดลอก"
หลังคัดลอกแล้วสามารถนำข้อความที่คัดลอกไปวางเพื่อใช้งานได้

นอกจากนี้ สามารถเลือกที่ "แชร์" แล้วแชร์ไปยังที่ต่างๆ ได้ เช่น ห้องแชท, ไทม์ไลน์, Keep เป็นต้น

* หากไม่มีฟังก์ชันสแกนข้อความปรากฏขึ้นมา กรุณาอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิดใช้งานตัวอ่านคิวอาร์โค้ด toggle
คุณสามารถใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดแสกน QR Code ของ LINE และ QR Code ประเภทอื่นๆ ได้ ขั้นตอนการเปิดใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดมีดังต่อไปนี้

กรณีที่เปิดจากช่องการค้นหา
1. เลือกที่ไอคอน "QR Code" ทางด้านขวาของช่องค้นหาข้อมูล
2. เลือกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
* สามารถเปิดได้จากแท็บ "หน้าหลัก" / "แชท" / "LINE TODAY"

กรณีที่เปิดจากหน้าจอเพิ่มเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพิ่มเพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน QR Code

กรณีที่เปิดจากหน้าจอการตั้งค่า
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "คิวอาร์โค้ด"
3. เลือกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
 
คุณสามารถใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดแสกน QR Code ประเภทอื่นๆ ได้ดังต่อไปนี้
- การชำระเงินด้วย QR Code ของ Rabbit LINE Pay
- การเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code
- QR Code ประเภท URL (เมื่ออ่าน QR Code แล้วจะมี URL แสดงขึ้นมา)
- QR Code ประเภทข้อความ (เมื่ออ่าน QR Code แล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมา)
- บาร์โค้ด

* QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเด็นโซ่ เวฟ (DENSO WAVE Incorporated)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Labs คืออะไร toggle
LINE Labs คือบริการที่ให้คุณทดลองใช้ฟังก์ชันที่อาจเปิดบริการอย่างเป็นทางการในอนาคต
คุณสามารถเปิดฟังก์ชันที่ต่างๆ ของ LINE Labs ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "LINE Labs"
2. เปิดฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE toggle
สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ (PC หรือ iPad) ที่กำลังล็อกอิน LINE ของคุณหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
* แอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ"

สามารถตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์และระยะเวลานับตั้งแต่ล็อกอินได้จากหน้าจอ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ"

หากต้องการล็อกเอาท์จากอุปกรณ์ที่ล็อกอินอยู่ กรุณาเลือกที่ "ออกจากระบบ"

หากต้องการล็อกเอาท์จากอุปกรณ์ที่ล็อกอินอยู่ในบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE ทั้งหมดในครั้งเดียว กรุณาเลือกที่ "ออกจากระบบของทุกบริการ"

* LINE IAB หมายถึงเบราเซอร์ของแอปพลิเคชัน LINE (LINE Internal App Browser)
* กรณีมีชื่ออุปกรณ์ไม่ทราบที่มาอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอินอยู่ กรุณาล็อกเอาท์จากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเปลี่ยนรหัสผ่าน

สามารถตรวจสอบวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลผู้ใช้คืออะไร toggle
การใช้ข้อมูลผู้ใช้ คือ การขอความร่วมมือจากผู้ใช้ในการให้ความยินยอมต่อการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลิงก์ด้านล่าง
 
LINE ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ทุกท่าน และจะนำไปอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลของผู้ใช้ที่ LINE จะนำไปใช้งานใหม่เพื่อนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงบริการคืออะไร toggle
ข้อมูลใหม่ที่ทางบริษัทจะนำไปใช้งานมีดังต่อไปนี้
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับเพื่อน
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น เพื่อนที่แชท, วันและเวลาที่รับส่งแชท, การอ่านข้อความแล้ว, รูปแบบข้อมูล, การใช้ฟังก์ชันยกเลิกข้อความ, การเข้าถึง URL เป็นต้น
 
ทั้งนี้ โปรดวางใจได้ว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาในการแชท, รูปภาพและวิดีโอ, เนื้อหาในการโทรของคุณกับเพื่อน
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับบัญชีทางการ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการแชท (ข้อความแชท, รูปภาพ, วิดีโอ) แต่ตามข้อกำหนดของ LINE จะไม่มีการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้งาน เช่น ข้อมูลการแชทกับบัญชีทางการบางหน่วยงาน เช่น การเงิน, การเมือง, หน่วยงานเกี่ยวกับรัฐ, โรงพยาบาล ฯลฯ ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ)
 
ข้อมูลบนไทม์ไลน์
ข้อความที่โพสต์, วันและเวลาที่โพสต์, รูปแบบของข้อมูล, สติกเกอร์ในช่องแสดงความคิดเห็น, เวลาและจำนวนครั้งที่มีการเปิดดู ฯลฯ แต่โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เอาไว้เป็น "ส่วนตัว" จะอยู่นอกเหนือการนำไปใช้งาน
 
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น การบันทึก, การแชร์, การใช้งานเบราว์เซอร์ของแอปพลิเคชัน LINE
กรณีที่ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกหรือแชร์ในห้องแชท จะมีการเก็บรูปแบบข้อมูลหรือวันและเวลาที่ดูข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด URL หรือ URL ต้นทางที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 
บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานเพื่อการนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำเป็นต้องยินยอมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาบริการหรือไม่ toggle
หากยินยอมข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลต่อการพัฒนาบริการสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือในการยินยอมข้อตกลงดังกล่าว

เมื่อยินยอมข้อตกลงดังกล่าวแล้ว การพัฒนาบริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
การป้องกันการใช้บริการอย่างผิดวิธี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมก่อกวนหรือการโจรกรรมบัญชี

ช่วยพัฒนาบริการของบริษัทให้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลในการคิดค้นพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเป็นแปลงดีไซน์หน้าจอให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์การบริการให้เหมาะสม
- ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้หรือการโฆษณา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนแปลงการยินยอมสำหรับการให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > เลือกเปิดที่ "ข้อมูลห้องแชท"
3. เลือกเกี่ยวกับการยินยอมในหน้าแสดงความยินยอม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คืออะไร toggle
"การเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คือ การตั้งค่าเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กรณีที่เพื่อนใน LINE ใช้งานแอปพลิเคชันภายนอก (แอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นนอกจาก LINE Corporation) แล้วแอปพลิเคชันดังกล่าวต้องการเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณภายใน LINE

หากตั้งค่าอนุญาตเอาไว้ แอปพลิเคชันภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณใน LINE ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันภายนอกจะนำข้อมูลที่เข้าถึงได้ไปใช้ในการเชิญเพื่อนหรือจัดอันดับชื่อต่างๆ
* ข้อมูลโปรไฟล์ หมายถึง ชื่อ, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อความสถานะใน LINE และหมายเลขระบุภายในที่ LINE กำหนด (หมายเลขเฉพาะที่ LINE เป็นผู้กำหนดให้แต่ละบัญชีผู้ใช้งาน)

กรณีที่เป็น LINE Game หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE จะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ LINE เพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก"

คุณสามารถตั้งค่าได้ตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
- อนุญาตเสมอ
ตั้งค่าอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้เสมอ

- อนุญาตเฉพาะผู้อยู่ในรายชื่อเพื่อน
ตั้งค่าอนุญาตให้เฉพาะเพื่อนบน LINE เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้

- ไม่อนุญาต
ตั้งค่าไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่นำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชท toggle
ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชทมีดังต่อไปนี้

คอนเทนต์เกี่ยวกับข้อมูลหรือการโฆษณา
ข้อมูลคอนเทนต์จะแสดงตามผลการคาดเดาและจัดประเภทข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้ที่ระบบประมวลผลโดยอัตโนมัติจากข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้ผู้ใช้บริการ*

* ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้
- ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ, เพศ, ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน, ระบบปฏิบัติการ, ID โฆษณา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น IP Address
- ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน, สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด, โฆษณาที่ดูหรือคลิก
- ข้อมูลตำแหน่งที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการโดยสังเขปและข้อมูลพยากรณ์อากาศของพื้นที่ดังกล่าว (ไม่ใช่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยละเอียด)

คุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP