LINE

กรณีที่พบปัญหา

หน้าจอของ LINE และแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไม่ปกติ toggle
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
กรณีที่ LINE และเพจบางส่วนในแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไม่ปกติ กรุณาลองแก้ไขตามคำแนะนำดังนี้

1. ติดตั้ง Android System Webview เวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play
2. หากยังพบปัญหาอยู่แม้จะจากติดตั้ง Android System WebView แล้วก็ตาม กรุณาอัปเดต Chrome Browser


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น toggle
กรณีที่พบปัญหาใน LINE กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE ใหม่อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ หากใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root จะอยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบระบบเชื่อมต่อเครือข่ายขัดข้องหรือรูปภาพแสดงไม่ปกติ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพิ่มเติม

- ลบแคชไฟล์, ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ใน LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ของ LINE
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" > "LINE"
2. เลือก "ที่เก็บข้อมูล" > "ล้างแคช"
* ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE toggle
หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขได้โดยคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือ
โปรดตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือก่อนติดต่อสอบถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


หากปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* กรณีที่ต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอื่นของ LINE (เช่น LINE@, LINE MUSIC เป็นต้น) กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถามนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ไม่ได้ toggle
คุณอาจพบข้อความข้อผิดพลาดด้านล่างแจ้งเตือนขึ้นมาในขณะติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE

ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error)
- เกิดข้อผิดพลาดขณะเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ [RPC:S-xx:AEC-0]
- รหัสความผิดพลาดระบบ (Error code) xxx (* ตรง " x " จะแสดงเป็นตัวเลข)

*หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของอุปกรณ์หรือติดต่อสอบถามไปที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง

- ลบแคชไฟล์และข้อมูลของแอปพลิเคชัน Google Play Store
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" หรือ "การจัดการแอปพลิเคชัน"
2. เลือกที่ "Google Play Store" > "ที่เก็บข้อมูล"
3. เลือกที่ "ล้างแคช" หรือ "ลบแคช" 
4. เลือกที่ "ล้างข้อมูล" หรือ "ลบข้อมูล"

- เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำของอุปกรณ์
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "พื้นที่เก็บข้อมูลและ USB" หรือ "ที่เก็บข้อมูล"
2. ตรวจสอบหน้าจอหรือเลือก "ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน" (หน่วยความจำอุปกรณ์)
3. กรณีที่พื้นที่ว่างหรือหน่วยความจำที่ใช้งานได้เหลือต่ำกว่า 1 GB ให้ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก

- ตั้งค่าบัญชี Google ใหม่อีกครั้ง
* การดำเนินการนี้เป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าเท่านั้น ไม่ใช่การลบบัญชี Google แต่อย่างใด
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "บัญชี" > "Google"
2. เลือกที่ไอคอน "︙" ด้านขวาบนหน้าจอ > "นำบัญชีออก"
3. ปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งาน จากนั้นให้เพิ่มบัญชี Google เข้าไปใหม่อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP