LINE

เกิดปัญหากับการแจ้งเตือน

ได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้รับข้อความแชทดังกล่าว toggle
หลังจากที่คุณได้รับการแจ้งเตือนว่าได้รับข้อความแชท ระบบอาจใช้เวลาสักระยะจนกว่าคุณจะได้รับข้อความดังกล่าวจริง หรือมีข้อความดังกล่าวแสดงขึ้นมา

หากปัจจุบันยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
1. ลองกลับไปที่หน้าจอรายการแชทก่อนครั้งหนึ่ง แล้วเปิดห้องแชทดังกล่าวอีกครั้ง
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
3. อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
4. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น
* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาสอบถามไปยังบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่มีตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" แสดงที่ป้ายกำกับ หรือตัวเลข/สัญลักษณ์ดังกล่าวไม่หายไป toggle
การแสดงสัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ไอคอนอาจล่าช้าหรือไม่ปรากฏขึ้นมา เนื่องจากสถานะของสัญญาณเครือข่ายของอุปกรณ์ที่ใช้งานหรือ Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อ

โดยปกติตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" จะแสดงที่ป้ายกำกับ (ไอคอน) จนกว่าคุณจะเปิดอ่านข้อความดังกล่าวภายในแอปพลิเคชัน

หากพบว่าการแสดงผลไม่ปกติ กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
3. อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่พบปัญหาเรื่องการแจ้งเตือน toggle
วิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปตามอาการของปัญหา กรุณาเลือกหัวข้อด้านล่างตามอาการของปัญหาที่ประสบอยู่

มีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเตือน, ไม่มีเสียงแจ้งเตือน, ระบบสั่นไม่ทำงาน
- วิธีปิดการตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของห้องแชท

การแจ้งเตือนล่าช้า
- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ในกรณีที่พบปัญหาการแจ้งเตือน toggle
หากพบปัญหาการแจ้งเตือน อาจแก้ไขได้โดยการปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ขั้นตอนหรือชื่อเมนูอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android

ขั้นตอนการปิดกำหนดเวลาโหมดประหยัดแบตเตอรี่
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "โหมดประหยัดแบตเตอรี่" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "ตั้งกำหนดเวลา"
3. เลือกที่ "ไม่มีกำหนดเวลา"

ขั้นตอนการปิดการตั้งค่า "การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง"
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "LINE" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง"
3. เลือกที่ "นำออก"

ขัันตอนการปิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ" ด้านบน > "แอปทั้งหมด"
3. เลือกที่ "LINE" > "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP