LINE

ฟังก์ชันสตอรี่

สตอรี่คืออะไร toggle
สตอรี่ คือฟังก์ชันที่ให้คุณสามารถเก็บช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาแสดงได้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

เนื้อหาที่สามารถโพสต์ลงในสตอรี่ได้มีดังต่อไปนี้

- วิดีโอ (ความยาวสูงสุด 15 วินาที)
- รูปภาพ (1 รูปเท่านั้น)
- ข้อความ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโพสต์สตอรี่ตอนเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ เช่น รูปโปรไฟล์, รูปหน้าปก ได้อีกด้วย

ตรวจสอบเกี่ยวกับขอบข่ายการแชร์สตอรี่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโพสต์สตอรี่ toggle
คุณสามารถเปิดหน้าจอโพสต์สตอรี่ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่แท็บ "VOOM" > "ติดตาม" > ไอคอน "กล้องถ่ายรูป" ด้านบนหน้าจอ
- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอนของคุณเองด้านบนหน้าจอ > "สตอรี่"
- เลือกที่ "เพิ่มสตอรี่" ด้านล่างหน้าจอเล่นสตอรี่ที่คุณโพสต์

เมื่อเปิดหน้าจอการโพสต์สตอรี่แล้ว กรุณาตรวจสอบวิธีโพสต์เนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการโพสต์ข้อความ 1. เลือกที่ "ข้อความ" จากรายการ
2. เลือกสีพื้นหลังและรูปแบบข้อความ > กรอกข้อความ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"
3. เลือกที่ ""
4. ปรับตำแหน่งข้อความ
* สามารถปรับแต่งตามต้องการได้โดยเลือกที่ไอคอนต่างๆ ด้านบน เช่น เพิ่มสติกเกอร์
5. เลือกตั้งค่าการแชร์ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

ขั้นตอนการโพสต์ Avatar 1. เลือกที่ "Avatar" จากรายการ
2. หันกล้องไปบริเวณที่เป็นพื้นราบเพื่อให้ Avatar แสดง หรือเลือกที่ไอคอน "ใบหน้า" ด้านซ้ายล่าง
3. เลือกที่ไอคอน "ถ่ายรูป" หรือ "ถ่ายวิดีโอ" > เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป
4. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

สิ่งที่สามารถทำได้ในหน้าจอถ่ายรูป Avatar
- เปลี่ยนมุมของ Avatar โดยเลื่อนปุ่มกลมสีขาวเหนือปุ่มถ่ายรูปไปทางซ้ายขวา
- เลือกตำแหน่งวาง Avatar โดยแตะหน้าจอบริเวณที่ต้องการวาง
- เปลี่ยน Avatar ที่จะถ่ายรูป โดยเลือกที่ "เลือก Avatar อื่น" ด้านบนหน้าจอ
- เปลี่ยนจากการถ่ายรูปแบบ AR (Augmented reality) เป็นฉากหลังแบบปกติ โดยเลือกที่ไอคอน "พื้นหลัง" ใต้ "AR" ด้านขวาบนของหน้าจอ
- เลือกท่าโพสที่ชอบ โดยเลือกที่ไอคอนวงกลมด้านขวาล่างของหน้าจอ

ขั้นตอนการโพสต์รูป 1. เลือกที่ "รูป" จากรายการ
2. ถ่ายรูป หรือเลือกที่ไอคอนสี่เหลี่ยมด้านขวาล่างเพื่อเลือกรูปภาพ
3. ปรับแต่งตามต้องการโดยเลือกที่ไอคอนต่างๆ ด้านบน
4. เลือกตั้งค่าการแชร์ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

ขั้นตอนการโพสต์วิดีโอ 1. เลือกที่ "วิดีโอ" จากรายการ
2. ถ่ายวิดีโอ หรือเลือกที่ไอคอนสี่เหลี่ยมด้านขวาล่างเพื่อเลือกวิดีโอ
3. เลือกที่ไอคอนรูป "กรรไกร" ด้านบนเพื่อตัดวิดีโอส่วนที่ต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"
4. เลือกตั้งค่าการแชร์ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"
* สามารถโพสต์วิดีโอได้ยาวสูงสุด 15 วินาที

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้ว toggle
คุณไม่สามารถแก้ไขสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วได้
หากเป็นสตอรี่ที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน กรุณาลบแล้วโพสต์ใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการลบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง
1. เปิดสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้ว
2. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "ลบ" > "ลบ"
* กรณีที่โพสต์ไว้หลายสตอรี่ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนในระหว่างที่สตอรี่ที่ต้องการลบแสดงอยู่

ขั้นตอนการลบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมง
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอนของคุณเองด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "โพสต์ LINE VOOM" > "รูป & วิดีโอ"
3. เลือกที่ "สตอรี่ในอดีต" > เลือกสตอรี่ที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "ลบ" > "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถดูสตอรี่ที่คุณโพสต์ได้บ้าง toggle
สตอรี่จะแสดงผลที่ LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ โดยแชร์ให้ผู้ใช้ LINE ทุกคน

คุณสามารถตั้งค่าให้แชร์ให้เฉพาะผู้ใช้บางคนได้จาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" ซึ่งแสดงตัวเลือกอยู่ด้านล่างหน้าจอปรับแต่งก่อนโพสต์ (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบผู้เข้าชมหรือผู้กดถูกใจสตอรี่ toggle
คุณสามารถตรวจสอบผู้เข้าชมหรือผู้กดถูกใจได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "ผู้เข้าชม" หรือ "ถูกใจ" ด้านล่างหน้าจอสตอรี่ที่คุณโพสต์
2. ตรวจสอบรายการ "ผู้เข้าชม" หรือ "ถูกใจ" ที่ปรากฏ

กรณีที่โพสต์สตอรี่เกิน 24 ชั่วโมงแล้ว คุณยังคงสามารถตรวจสอบผู้ที่กดถูกใจได้เช่นเดิม แต่สำหรับผู้เข้าชมจะตรวจสอบได้เพียงแค่จำนวนผู้เข้าชมเท่านั้น
* คุณสามารถดูวิธีการตรวจสอบสตอรี่ที่เกิน 24 ชั่วโมงแล้วได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าแชร์สตอรี่ให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็น toggle
ตอนโพสต์สตอรี่ คุณสามารถตั้งค่าให้เฉพาะผู้ใช้บางคนเห็นได้ เช่น ใช้วิธีสร้างรายชื่อที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างรายชื่อที่กำหนดเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "สาธารณะ", "ชื่อของรายชื่อ" ด้านล่างหน้าจอแก้ไขก่อนโพสต์สตอรี่
2. เลือกที่ "รายชื่อที่กำหนดเอง" > "+สร้างรายชื่อ"
3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มจาก "กำลังติดตาม" หรือ "ผู้ติดตาม" > "ต่อไป"
4. กรอกชื่อของรายชื่อ > เลือกที่ "บันทึก"

 

กรณีที่สร้างรายชื่อที่กำหนดเองไว้แล้ว กรุณาเลือกรายชื่อที่ต้องการแชร์โพสต์ก่อนโพสต์

 

หมายเหตุ :

* ขอบข่ายการแชร์โพสต์ที่คุณเลือกตอนโพสต์ จะคงอยู่ตามเดิมในการโพสต์ครั้งถัดไป

* นอกจากการโพสต์สตอรี่ การตั้งค่านี้จะมีผลกับโพสต์บน LINE VOOM ด้วยเช่นกัน 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนสตอรี่ของผู้ใช้บางคนไม่ให้แสดงใน "ติดตาม" ของ LINE VOOM toggle

ไม่สามารถซ่อนเฉพาะสตอรี่ได้


กรณีที่ต้องการซ่อนสตอรี่และโพสต์ LINE VOOM ทั้งหมดของผู้ใช้ที่แสดงอยู่ใน "ติดตาม" กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมง toggle
คุณสามารถตรวจสอบสตอรี่ที่โพสต์ไปแล้วนานกว่า 24 ชั่วโมงได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอนของคุณเองด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "โพสต์ LINE VOOM" ด้านล่างหน้าจอ
3. เลือกที่ "รูป & วิดีโอ" > "สตอรี่ในอดีต"
4. เลือกสตอรี่ที่ต้องการตรวจสอบ

สตอรี่ที่บันทึกอยู่ใน "สตอรี่ในอดีต" จะแสดงให้คุณเห็นเท่านั้น ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถดูได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM เมื่อมีการกดถูกใจสตอรี่ toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM เมื่อมีการกดถูกใจสตอรี่ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนตัวเองด้านขวาบน > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน LINE VOOM"
3. เลือกที่ "การถูกใจสตอรี่"
4. เลือกผู้ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนเพื่อเปิด หรือเลือกปิด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดไม่ให้โพสต์สตอรี่เมื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก toggle
เมื่อคุณเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้อัตโนมัติ

หากต้องการปิดการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอเปลี่ยนรูป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีกดถูกใจหรือส่งข้อความไปที่สตอรี่ toggle

คุณสามารถกด "ถูกใจ" หรือส่งข้อความไปที่สตอรี่ของผู้ใช้อื่นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกสตอรี่ที่ต้องการ
2. เลือกที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) ด้านล่างหน้าจอสตอรี่ หรือพิมพ์ข้อความแล้วส่ง

  * สามารถเลือกส่งอิโมจิแสดงอารมณ์รูปแบบอื่นๆ ได้โดยแตะค้างที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) > เลือกที่อิโมจิที่ต้องการส่ง


การกดถูกใจ
คุณสามารถกด "ถูกใจ" เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณสนใจสตอรี่ดังกล่าวได้
ผู้ที่สามารถตรวจสอบการกดถูกใจได้ มีเพียงผู้กด "ถูกใจ" และผู้โพสต์สตอรี่เท่านั้น

การส่งข้อความ
หากคุณเป็นเพื่อนกับผู้โพสต์สตอรี่ จะสามารถส่งข้อความเพื่อบอกความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่นั้นได้
ข้อความที่คุณส่งจะไปปรากฏที่ห้องแชทของคุณกับเพื่อนผู้โพสต์สตอรี่
สามารถลบข้อความที่ส่งไปได้จากในห้องแชทเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP