LINE

เกี่ยวกับการทำงานอื่นๆ ของฟังก์ชันสตอรี่

วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์เมื่อมีการกดถูกใจสตอรี่ toggle
คุณสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์เมื่อมีการกด "ถูกใจ" สตอรี่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอน "กระดิ่ง" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" ด้านขวาบน
3. ปิดหรือเปิดการตั้งค่าที่ "การถูกใจสตอรี่"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบสตอรี่ที่เกิน 24 ชั่วโมงไปแล้ว toggle
คุณสามารถตรวจสอบสตอรี่ที่เกิน 24 ชั่วโมงไปแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > โปรไฟล์ของตนเอง
2. เลือกที่ "รูป & วิดีโอ"
3. เลือกที่เครื่องหมาย " > " ที่อยู่ด้านขวาของ "สตอรี่ในอดีต" เพื่อเปิดดูสตอรี่ทั้งหมด
4. เลือกสตอรี่ที่ต้องการตรวจสอบ

สตอรี่ที่บันทึกอยู่ใน "สตอรี่ในอดีต" จะแสดงให้คุณเห็นเท่านั้น เพื่อนใน LINE จะไม่เห็นสตอรี่ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP