ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ระบบและการตั้งค่ากลุ่ม

  วิธีสร้างกลุ่มแชท

  วิธีเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่ม

  จำนวนสมาชิกที่เชิญเข้ากลุ่มได้

  วิธียกเลิกการเชิญกรณีที่เชิญสมาชิกผิด

  เมื่อกดปฏิเสธการเชิญของเพื่อนโดยไม่ตั้งใจ

  กรณีที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่ม

  สมาชิกใหม่ที่กำลังเชิญดูสิ่งที่โพสต์ก่อนเข้าร่วมในกลุ่มได้หรือไม่

  "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" คืออะไร

  สร้างห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนไม่ได้แล้ว

  วิธีการลบกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม

  วิธีออกจากกลุ่ม

  วิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา

  มีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในกลุ่ม

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง