LINE

ข้อมูลพื้นฐานในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย" toggle
หากใช้งาน "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย" คุณจะสามารถโอนย้ายบัญชี LINE ได้อย่างง่ายดายด้วย QR Code

การโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยวิธีนี้ จะดำเนินการได้เมื่อครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- มีอุปกรณ์เครื่องเดิมที่ปัจจุบันสามารถล็อกอินบัญชี LINE ที่ต้องการโอนย้ายได้และอุปกรณ์เครื่องใหม่อยู่กับตัว
- ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 12.10.0 ขึ้นไป (อัปเดต ที่นี่)
- เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะดำเนินการ

การเรียกคืนประวัติการแชท :
- กรณีโอนย้ายบัญชีระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน (Android > Android หรือ iPhone > iPhone)
ระบบจะโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลัง 14 วันให้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้ฟังก์ชัน "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"
หากคุณต้องการโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลังนานกว่า 14 วัน กรุณาสำรองประวัติการแชทล่วงหน้า โดยตรวจสอบวิธีดำเนินการได้ ที่นี่

- กรณีโอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการกัน (Android > iPhone หรือ iPhone > Android)
ระบบจะโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลัง 14 วันให้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้ฟังก์ชัน "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"
ไม่สามารถโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลังนานกว่า 14 วันได้

ขั้นตอนการโอนย้ายบัญชี :
1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด" > "สแกนคิวอาร์โค้ด"
* หากอุปกรณ์แสดงหน้าจอตั้งค่าอนุญาตให้ LINE เข้าถึงรูปภาพหรือวิดีโอ กรุณาเลือกอนุญาต
3. เปิด LINE บนอุปกรณ์เครื่องเดิมก่อนโอนย้าย > เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > ไปที่หัวข้อ "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > เลือกที่ "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"
4. ใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่สแกน QR Code ที่แสดงบนอุปกรณ์เครื่องเดิม
5. ยืนยันตัวตนที่ป๊อปอัพ "คุณเป็นผู้สแกนคิวอาร์โค้ดนี้หรือไม่" ซึ่งแสดงบนอุปกรณ์เครื่องเดิม โดยทำเครื่องหมายเลือกที่ "ใช่ ฉันเป็นผู้สแกนคิวอาร์โค้ด" > เลือกที่ "ดำเนินการต่อ"
* หากอุปกรณ์เครื่องเดิมตั้งค่ายืนยันตัวตนด้วยพาสโค้ดหรือข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเอาไว้ ระบบอาจแสดงหน้าจอให้ยืนยันตัวตน
6. ล็อกอินบัญชี LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ โดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ" ในหน้าจอ "เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี (ชื่อโปรไฟล์ของคุณ)"
7. กรณีเป็นอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน : หากสำรองข้อมูลประวัติการแชทเอาไว้ กรุณาเลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท"
    กรณีเป็นอุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการกัน : เลือกที่ "ภายหลัง"
8. ตรวจสอบว่าล็อกอินบัญชี LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยระบบจะล็อกเอาท์บัญชี LINE บนอุปกรณ์เครื่องเดิมให้อัตโนมัติเมื่อซิงค์ข้อมูลเสร็จสิ้น
9. หากหมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์เครื่องใหม่เปลี่ยนไปจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเอาไว้ในบัญชี LINE กรุณาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน โดยตรวจสอบวิธีดำเนินการ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE toggle
การโอนย้ายบัญชี LINE คือการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้งานบัญชี LINE ที่เคยใช้บนอุปกรณ์เครื่องเดิมได้บนอุปกรณ์เครื่องใหม่

คุณจะสามารถโอนย้ายบัญชี LINE ได้ เมื่อตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านเอาไว้ในบัญชี LINE
- เชื่อมต่อบัญชี LINE กับ Facebook เอาไว้

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการโอนย้ายบัญชี LINE ข้อ (1) และ (2) ตามลำดับ

(1) เตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE หากปัจจุบันยังใช้งานบัญชี LINE ได้
กรุณาเตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

(2) โอนย้ายบัญชี LINE
คุณสามารถดำเนินการโอนย้ายบัญชี LINE ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
- วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"

- วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

- วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย Facebook

ทั้งนี้ หากคุณสำรองประวัติการแชทเอาไว้ จะสามารถโอนย้ายประวัติการแชทได้ตอนโอนย้ายบัญชี LINE
ตรวจสอบเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลประวัติการแชทได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโอนย้ายข้อมูลบัญชีสามารถโอนย้ายข้อมูลใดได้บ้าง toggle
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE สามารถโอนย้ายข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

ข้อมูลที่โอนย้ายได้ระหว่างระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการเดียวกัน (Android > Android หรือ iPhone > iPhone)
- เพื่อนและกลุ่ม
- ข้อมูลโปรไฟล์
- ข้อมูลอัลบั้มและโน้ต
- LINE VOOM
- สติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ
- ข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน Keep (ยกเว้น Keep Memo)
- ข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการที่เชื่อมต่อกับ LINE
- ยอดเงินคงเหลือใน Rabbit LINE Pay และ พอยท์ของ LINE POINTS
- ค่าเงินภายในแอปพลิเคชัน เช่นเหรียญ LINE, ค่าเงินในเกม เช่น เพชรแบบต่างๆ เป็นต้น
- ประวัติการแชท
  * จำเป็นต้องสำรองข้อมูลประวัติการแชทเอาไว้ล่วงหน้า
    - ตรวจสอบวิธีสำรองข้อมูลประวัติการแชทได้ ที่นี่
    - ตรวจสอบวิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย" ได้ ที่นี่

ข้อมูลที่โอนย้ายไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการอื่นได้ (Android > iPhone หรือ iPhone > Android)
- เพื่อนและกลุ่ม
- ข้อมูลโปรไฟล์
- ข้อมูลอัลบั้มและโน้ต
- LINE VOOM
- สติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ
- ข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน Keep (ยกเว้น Keep Memo)
- ยอดเงินคงเหลือใน Rabbit LINE Pay และ พอยท์ของ LINE POINTS
- ประวัติการแชท
  * สามารถโอนย้ายประวัติการแชทได้เมื่อโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย" เท่านั้น
    - ตรวจสอบเกี่ยวกับ "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย" ได้ ที่นี่

หากโอนย้ายบัญชีแล้วข้อมูลต่างๆ เช่น เพื่อน, กลุ่มแชท หายไป อาจเกิดจากสาเหตุที่ระบุใน หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายบัญชีด้วย Facebook toggle
หากต้องการโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย Facebook กรุณาดำเนินการข้อ (1) และ (2) ตามลำดับ

(1) เตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE หากปัจจุบันยังใช้งานบัญชี LINE ได้
กรุณาเตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

(2) โอนย้ายบัญชี LINE ด้วย Facebook

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "ดำเนินการต่อด้วย Facebook" > "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook"
3. จะมีข้อความแจ้งว่า "คุณได้เข้าสู่ระบบ LINE ด้วย Facebook ก่อนหน้านี้" กรุณาเลือกที่ "ดำเนินการต่อ"
4. ตรวจสอบหน้าจอ "เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี (ชื่อโปรไฟล์ของคุณ)" ให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหา > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
5. เลือกที่ "ดำเนินการต่อ" ในหน้าจอ "คุณสำรองข้อมูลประวัติการแชทหรือยัง"
  * เมื่อเลือกที่ "ดำเนินการต่อ" แล้วจะไม่สามารถใช้ LINE บนอุปกรณ์เดิมได้
6. กรอกรหัสเรียกคืนข้อมูล
  * หน้าจอนี้จะปรากฏหากกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้บนอุปกรณ์เครื่องเดิม ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลได้ ที่นี่
7. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการ
  * บางกรณีหน้าจอนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE (กรณีใช้งาน SMS ไม่ได้) toggle
หากคุณใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่รองรับ SMS และไม่สามารถโทรเข้าออกได้ เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญาใช้บริการคู่สายโทรศัพท์ เช่น ใช้บริการแพ็กเกจหรือซิมการ์ดสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

โอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"
เป็นวิธีโอนย้ายสำหรับผู้ที่มีทั้งอุปกรณ์เครื่องเดิมที่ปัจจุบันสามารถล็อกอินบัญชี LINE ที่ต้องการโอนย้ายได้และอุปกรณ์เครื่องใหม่อยู่กับตัว
* หากไม่มีอุปกรณ์เครื่องเดิมอยู่กับตัวจะไม่สามารถโอนย้ายประวัติการแชทไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการอื่นได้

ระบบจะโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลัง 14 วันให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องสำรองข้อมูลประวัติการแชทเอาไว้ก่อน
* หากต้องการโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลังนานกว่า 14 วัน ต้องสำรองข้อมูลก่อนดำเนินการโอนย้ายบัญชีระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน (Android > Android หรือ iPhone > iPhone)

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
- วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"

โอนย้ายบัญชีด้วยการเชื่อมต่อ Facebook
1. เชื่อมต่อบัญชี Facebook บนอุปกรณ์เครื่องเดิมก่อนโอนย้ายบัญชี
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
- วิธีเชื่อมต่อ Facebook

2. เปิดการตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี"
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

3. โอนย้ายประวัติการแชท
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
- วิธีสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท

4. โอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
- วิธีโอนย้ายบัญชีด้วย Facebook

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ toggle
หากต้องการโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาดำเนินการข้อ (1) และ (2) ตามลำดับ

(1) เตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE หากปัจจุบันยังใช้งานบัญชี LINE ได้
กรุณาเตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

(2) โอนย้ายบัญชี LINE
หากเตรียมการเสร็จแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์" > "ทำต่อ"
3. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือกที่ "" > "ส่ง"
  * การใช้งาน LINE ในประเทศไทยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี หากอายุถึงเกณฑ์ กรุณาทำเครื่องหมายถูกหน้า "ข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี"
4. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS ที่ได้รับ
  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
5. เลือกที่ "ใช่แล้ว นี่คือบัญชีของฉัน"
6. กรอกรหัสผ่าน > เลือกที่ ""
7. เลือกที่ "ดำเนินการต่อ" ในหน้าจอ "คุณสำรองข้อมูลประวัติการแชทหรือยัง"
  * เมื่อเลือกที่ "ดำเนินการต่อ" แล้วจะไม่สามารถใช้ LINE บนอุปกรณ์เครื่องเดิมได้
8. เลือกที่ "เลือกบัญชี Google" > เลือกบัญชี Google ที่ต้องการ > "ตกลง"
9. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท"
10. กรอกรหัสเรียกคืนข้อมูล
  * หน้าจอนี้จะปรากฏหากกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้บนอุปกรณ์เครื่องเดิม ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลได้ ที่นี่
11. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ ""
12. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการ
  * บางกรณีหน้าจอนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน

หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนโอนย้ายบัญชี กรุณาตรวจสอบ หน้าช่วยเหลือนี้ เพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ต่างหมายเลข toggle
ก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ต่างจากหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี กรุณาตรวจสอบ 4 ข้อดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบหรือลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
- ตรวจสอบหรือตั้งค่ารหัสผ่าน
- สำรองข้อมูลประวัติการแชท

เมื่อตรวจสอบ 4 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์"
3. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน > เลือกที่ ""
  * ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี จึงจะสามารถดำเนินการต่อในหน้าถัดไปได้
4. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS ที่ได้รับ  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ  * หากมีข้อความว่า "ยินดีต้อนรับกลับสู่ LINE (ชื่อบัญชี)" ปรากฏขึ้นหลังกรอกรหัสยืนยัน กรุณาเลือกที่ "ไม่ใช่บัญชีของฉัน"
5. เลือกที่ "โอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้ว" ในหน้าจอ "คุณมีบัญชีแล้วหรือไม่"
6. เลือกวิธีล็อกอิน
7. กรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่เคยลงทะเบียนไว้ใน LINE > เลือกที่ ""
8. กรอกรหัสผ่าน > เลือกที่ ""
9. ดำเนินการยืนยันต่อในหน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร"
10. ตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏขึ้นมา > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
11. เลือกว่าจะเรียกคืนข้อมูลแชทหรือไม่ > เลือกที่ "ตกลง"
  * LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องเก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
12. ตรวจสอบการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อน (การใช้ข้อมูลสมุดโทรศัพท์) > เลือกที่ ""
13. ตรวจสอบหน้าจอการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
  * หน้าจอในขั้นตอนที่ 9 และ 13 อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- สาเหตุที่ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วมีชื่อคนอื่นแสดงขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนที่โอนย้ายบัญชี toggle
กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามหัวข้อที่ตรงกับสถานะการใช้งานของคุณ

กรณีที่ยังมีอุปกรณ์ที่เคยใช้งาน LINE อยู่ที่ตนเอง :
หากยังคงใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ได้ กรุณาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในแอปพลิเคชัน LINE
ทั้งนี้ การโอนย้ายบัญชี LINE จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงโอนย้ายบัญชี LINE ในลำดับถัดไป

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้
- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

กรณีไม่มีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานอยู่ที่ตนเอง :

หากไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเอาไว้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้ กรุณาสร้างบัญชี LINE ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการลงทะเบียนบัญชี LINE ใหม่

หากตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจสามารถโอนย้ายบัญชีได้ กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่างแล้วจึงลองโอนย้ายข้อมูลบัญชี

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการโอนย้ายบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น

หากลืมรหัสผ่าน
กรณีที่คุณลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE ล่วงหน้า คุณจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี" toggle
กรณีต่อไปนี้ ก่อนโอนย้ายบัญชี กรุณาเปิดการตั้งค่าโดยเลือกที่ "ตั้งค่า" > "โอนย้ายบัญชี" ภายในแอปพลิเคชัน LINE

- โอนย้ายบัญชีโดยใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ต่างจากหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE
- โอนย้ายบัญชี LINE โดยล็อกอิน Facebook

ขั้นตอนการเปิดการตั้งค่า
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > โอนย้ายบัญชี"
2. เปิดการตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี"

ต้องโอนย้ายบัญชีภายใน 36 ชั่วโมงหลังเปิดการตั้งค่า

กรณีดำเนินการไม่ทันเวลา กรุณาเปิดการตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี" อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นนับเวลาใหม่อีก 36 ชั่วโมง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE toggle
คุณต้องเตรียมการบนอุปกรณ์เอาไว้ล่วงหน้าก่อนโอนย้ายบัญชี LINE

(1) ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับโอนย้ายบัญชี
กรุณาตรวจสอบว่าตั้งค่าข้อมูลล่าสุดเอาไว้บนอุปกรณ์ก่อนโอนย้ายแล้วหรือไม่ ดังต่อไปนี้
* หากยังไม่ได้ตั้งค่า ต้องตั้งค่าให้เรียบร้อย

- ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

- ตรวจสอบอีเมลแอดเดรส

- ตั้งรหัสผ่าน

- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งไว้

กรณีที่โอนย้ายบัญชี LINE ด้วย Facebook กรุณาตั้งค่าดังต่อไปนี้

- เชื่อมต่อบัญชี LINE กับ Facebook

(2) สำรองข้อมูลประวัติการแชท (บันทึก)
หากต้องการเรียกคืนข้อมูลการแชทบนอุปกรณ์ใหม่ คุณต้องสำรองประวัติการแชทเอาไว้ล่วงหน้า

- วิธีสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท
* หากไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์ ได้ หรือจะโอนย้ายไปยังระบบปฏิบัติการอื่น คุณสามารถกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเพื่อให้ระบบโอนย้ายประวัติการแชท 14 วันล่าสุดโดยอัตโนมัติได้
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

(3) เปิดการตั้งค่าโอนย้ายบัญชี LINE
กรุณาเปิดการตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี" หากตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- โอนย้ายบัญชีโดยใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ต่างจากที่ลงทะเบียนอยู่ในบัญชี LINE ปัจจุบัน
- โอนย้ายบัญชี LINE ด้วย Facebook

- วิธีตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP