LINE

ข้อมูลพื้นฐานในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE toggle
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE คือ การดำเนินการย้ายบัญชี LINE ที่เคยใช้บนอุปกรณ์เก่าไปใช้บนอุปกรณ์ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน

การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่านไว้ในบัญชี LINE
- มีการเชื่อมต่อบัญชี Facebook เอาไว้ในบัญชี LINE

กรุณาตรวจสอบว่าบัญชี LINE ของคุณตรงกับเงื่อนไขการโอนย้ายบัญชีหรือไม่

ดำเนินการลงทะเบียนหรือตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน
- เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- ตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน
- ตั้งค่ารหัสผ่าน
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้

ดำเนินการเชื่อมต่อบัญชี LINE เข้ากับบัญชี Facebook
- เชื่อมต่อ LINE เข้ากับ Facebook

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายบัญชี LINE ได้ที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์
วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook
 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโอนย้ายข้อมูลบัญชีสามารถโอนย้ายข้อมูลใดได้บ้าง toggle
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE สามารถโอนย้ายข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

ข้อมูลที่โอนย้ายระหว่างระบบปฏิบัติการเดียวกันได้
- เพื่อนและกลุ่ม
- ข้อมูลโปรไฟล์
- ข้อมูลอัลบั้มและโน้ต
- LINE VOOM
- สติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ
- ข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน Keep (ยกเว้น Keep Memo)
- ข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการที่เชื่อมต่อกับ LINE
- ยอดเงินคงเหลือใน Rabbit LINE Pay และ พอยท์ของ LINE POINTS
- ประวัติการแชท (จำเป็นต้องสำรองข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า)
- ค่าเงินภายในแอปพลิเคชัน เช่นเหรียญ LINE, ค่าเงินในเกม เช่น เพชรแบบต่างๆ เป็นต้น

- วิธีสำรองข้อมูลประวัติการแชท

ข้อมูลที่โอนย้ายข้ามระบบปฏิบัติการได้
- เพื่อนและกลุ่ม
- ข้อมูลโปรไฟล์
- ข้อมูลอัลบั้มและโน้ต
- LINE VOOM
- สติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ
- ข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน Keep (ยกเว้น Keep Memo)
- ยอดเงินคงเหลือใน Rabbit LINE Pay และ พอยท์ของ LINE POINTS

หากโอนย้ายบัญชี LINE แล้วข้อมูลเพื่อนหรือกลุ่มหายไป คุณสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook toggle
กรุณาเชื่อมต่อ Facebook กับบัญชี LINE ที่ต้องการโอนย้ายข้อมูลบัญชี
หลังเชื่อมต่อแล้ว กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "ดำเนินการต่อด้วย Facebook" > ล็อกอินในหน้าจอ Facebook
3. เมื่อหน้าจอแสดงข้อความว่า "คุณได้เข้าสู่ระบบ LINE ด้วย Facebook ก่อนหน้านี้" กรุณาเลือกที่ "ดำเนินการต่อ"
4. เมื่อหน้าจอแสดงข้อความว่า "บัญชี LINE นี้ถูกใช้บนอุปกรณ์อื่นแล้ว" กรุณาเลือกที่ "ลบแล้วดำเนินการต่อ"
5. เลือกว่าจะเรียกคืนข้อมูลแชทหรือไม่ > "ตกลง"
  * LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องเก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
6. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน > เลือกที่ ""

ทั้งนี้ หน้าจอให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นระหว่างดำเนินการ
ทีมงานขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เพื่อความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ในอนาคต

* กรณีที่ต้องการโอนย้ายประวัติการแชทด้วย กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE (กรณีที่ใช้งาน SMS ไม่ได้) toggle
หากใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่สามารถรับ SMS หรือไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการโทรได้ เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญาใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ เช่น การใช้บริการแพ็กเกจหรือซิมการ์ดสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ กรุณาตรวจสอบวิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ดังต่อไปนี้
 
(1) เชื่อมต่อ Facebook บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม
- ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Facebook
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือก "เชื่อมต่อ" ในหัวข้อ Facebook

ไปที่หน้าเชื่อมต่อ Facebook

หากต้องการโอนย้ายประวัติการแชทด้วย กรุณาสำรองข้อมูลดังกล่าวเตรียมไว้ล่วงหน้า 
 
(2) โอนย้ายข้อมูลบัญชีโดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลบัญชีเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง
 - วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ toggle
ก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาตรวจสอบ 4 ข้อดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
- ตรวจสอบหรือลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
- ตรวจสอบหรือตั้งค่ารหัสผ่าน
- สำรองข้อมูลประวัติการแชท

เมื่อตรวจสอบ 4 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์"
3. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ > เลือกที่ ""
4. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS ที่ได้รับ
  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
5. เลือกที่ "ใช่แล้ว นี่คือบัญชีของฉัน"
6. กรอกรหัสผ่าน > เลือกที่ ""
7. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่ > เลือกที่ "ตกลง"
  * LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องเก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
8. ตรวจสอบการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อน (เพิ่มจากสมุดโทรศัพท์) > เลือกที่ ""
9. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการนำข้อมูลผู้ใช้ไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
  * บางกรณีหน้าจอนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน

หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนโอนย้ายบัญชี กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ หน้าช่วยเหลือนี้ เพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น toggle
ก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่นนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ 3 ข้อดังต่อไปนี้

เมื่อตรวจสอบ 3 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"

2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์"
3. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ > เลือกที่ ""
4. กรอกรหัสยืนยันที่ระบุอยู่ในข้อความ SMS ที่ได้รับ
  * อุปกรณ์บางรุ่นจะกรอกรหัสยืนยันและไปยังขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
5. เลือกที่ "โอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้ว" ในหน้าจอ "คุณมีบัญชีแล้วหรือไม่"
6. เลือกวิธีการล็อกอิน
7. กรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่เคยลงทะเบียนไว้ใน LINE > เลือกที่ ""
8. กรอกรหัสผ่าน > เลือกที่ ""
9. ตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏขึ้นมา > เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
10. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่ > เลือกที่ "ตกลง"
  * LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องเก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
11. ตรวจสอบการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อน (เพิ่มจากสมุดโทรศัพท์) > เลือกที่ ""
12. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
  * บางกรณีหน้าจอนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- สาเหตุที่หลังจากยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วชื่อของคนอื่นแสดงขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนที่โอนย้ายบัญชี toggle
กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามหัวข้อที่ตรงกับสถานะการใช้งานของคุณ

กรณีที่ยังมีอุปกรณ์ที่เคยใช้งาน LINE อยู่ที่ตนเอง :
หากยังคงใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ได้ กรุณาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในแอปพลิเคชัน LINE
ทั้งนี้ การโอนย้ายบัญชี LINE จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงโอนย้ายบัญชี LINE ในลำดับถัดไป

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้
- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

กรณีไม่มีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานอยู่ที่ตนเอง :

หากไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเอาไว้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้ กรุณาสร้างบัญชี LINE ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการลงทะเบียนบัญชี LINE ใหม่

หากตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจสามารถโอนย้ายบัญชีได้ กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่างแล้วจึงลองโอนย้ายข้อมูลบัญชี

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการโอนย้ายบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น

หากลืมรหัสผ่าน
กรณีที่คุณลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE ล่วงหน้า คุณจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP