ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ข้อมูลพื้นฐาน

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE

  การโอนย้ายบัญชี LINE สามารถโอนย้ายข้อมูลใดได้บ้าง

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE (กรณีใช้งาน SMS ไม่ได้)

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ต่างหมายเลข

  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนที่โอนย้ายบัญชี

  การตั้งค่า "ข้ามการรับรอง 2 ขั้น" จำเป็นสำหรับกรณีใดบ้าง

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย "คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย"

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วย Apple ID

  วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยบัญชี Google

  หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" แสดงขึ้นมา

  วิธีเตรียมการก่อนโอนย้ายบัญชี LINE

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง