LINE

เกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูล

การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE toggle
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE คือ การดำเนินการย้ายบัญชี LINE ที่เคยใช้บนอุปกรณ์เก่าไปใช้บนอุปกรณ์ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน

การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่านไว้ในบัญชี LINE
- มีการเชื่อมต่อบัญชี Facebook เอาไว้ในบัญชี LINE

กรุณาตรวจสอบว่าบัญชี LINE ของคุณตรงกับเงื่อนไขการโอนย้ายบัญชีหรือไม่

ดำเนินการลงทะเบียนหรือตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน
- เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- ตรวจสอบอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน
- ตั้งค่ารหัสผ่าน
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้

ดำเนินการเชื่อมต่อบัญชี LINE เข้ากับบัญชี Facebook
- เชื่อมต่อ LINE เข้ากับ Facebook

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายบัญชี LINE ได้ที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์
วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook
 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook toggle
คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Facebook เข้ากับบัญชี LINE เอาไว้ล่วงหน้าก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชี
กรุณาตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Facebook อีกครั้งแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกที่ "ดำเนินการต่อด้วย Facebook" และยืนยันการเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอ Facebook
3. จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "คุณได้เข้าสู่ระบบ LINE ด้วย Facebook ก่อนหน้านี้" จากนั้นเลือกที่ "ดำเนินการต่อ"
4. จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "บัญชี LINE นี้ถูกใช้บนอุปกรณ์อื่นแล้ว" กรุณาเลือกที่ "ลบแล้วดำเนินการต่อ"
5. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท" > "ทำต่อ"
* LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องเก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
6. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่
7. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ ""

ทั้งนี้ หน้าจอให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นระหว่างดำเนินการ
ทีมงานขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เพื่อความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ในอนาคต

* กรณีที่ต้องการโอนย้ายประวัติการแชทด้วย กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยอีเมลแอดเดรส toggle
ก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชี กรุณาลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนการโอนข้อมูลบัญชี
1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE แล้วเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
2. กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนเอาไว้ในเมนู "อีเมล" บนอุปกรณ์เดิม แล้วเลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโอนย้ายข้อมูลบัญชีสามารถโอนย้ายข้อมูลใดได้บ้าง toggle
ข้อมูลที่สามารถย้ายไปได้และไม่ได้เมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชีมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ย้ายได้
- รายการเพื่อน (รวมถึงกลุ่มแชท)
- เนื้อหาที่โพสต์ลงใน "โน้ต" และ "อัลบั้ม"
- การตั้งค่าโปรไฟล์ (รูปโปรไฟล์/ชื่อ/สถานะ/LINE ID)
- ไทม์ไลน์/หน้าโปรไฟล์
- ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน "Keep" (ยกเว้น Keep Memo)
- สิทธิ์ในการใช้สติกเกอร์หรือธีม LINE (รวมทั้งที่ได้รับมาเป็นของขวัญ)
- ประวัติการซื้อไอเทม/ยอดคงเหลือของเหรียญและพอยท์ LINE POINTS
- ข้อมูลการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ LINE (เช่น LINE GAME, LINE PLAY)

หมายเหตุ :
* ยอดคงเหลือของเหรียญไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)
* หากข้อมูลต่างๆ เช่น รายการเพื่อน กลุ่มแชท หายไปจากบัญชีที่โอนย้ายมีความเป็นไปได้ว่าอาจตรงกับข้อมูลในหน้าช่วยเหลือนี้

ข้อมูลที่ย้ายไม่ได้
- ประวัติการแชท

ขอแนะนำให้สำรองข้อมูล (บันทึก) ประวัติการแชทเอาไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการโอนย้ายบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE (กรณีที่ใช้งาน SMS ไม่ได้) toggle
หากใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่สามารถรับ SMS หรือไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการโทรได้ เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญาใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ เช่น การใช้บริการแพ็กเกจหรือซิมการ์ดสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ กรุณาตรวจสอบวิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ดังต่อไปนี้
 
(1) เชื่อมต่อ Facebook บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม
- ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Facebook
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือก "เชื่อมต่อ" ในหัวข้อ Facebook

ไปที่หน้าเชื่อมต่อ Facebook

หากต้องการโอนย้ายประวัติการแชทด้วย กรุณาสำรองข้อมูลดังกล่าวเตรียมไว้ล่วงหน้า 
 
(2) โอนย้ายข้อมูลบัญชีโดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลบัญชีเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง
 - วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ toggle
ก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาตรวจสอบ 4 ข้อดังต่อไปนี้
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
ตรวจสอบหรือลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
ตรวจสอบหรือตั้งค่ารหัสผ่าน
สำรองข้อมูลประวัติการแชท

เมื่อตรวจสอบ 4 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมาแล้วเลือกที่ "เริ่ม"
2. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือกที่ ""
3. กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก (กรณีที่ใช้อุปกรณ์ระบบ Android รหัสยืนยันจะกรอกให้เองโดยอัตโนมัติ)
4. เลือกที่ "ใช่แล้ว นี่คือบัญชีของฉัน"
5. กรอกรหัสผ่าน แล้วเลือกที่ "" > "ตกลง"
6. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท" > "ทำต่อ"
* LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
7. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่
8. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ ""
9. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
* บางกรณีอาจไม่มีหน้าจอนี้แสดงขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อดำเนินการโอนย้ายบัญชี กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ หน้าช่วยเหลือนี้ เพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น toggle
ก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่นนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ 3 ข้อดังต่อไปนี้


เมื่อตรวจสอบ 3 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมาแล้วเลือกที่ "เริ่ม"
2. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือกที่ ""
3. กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก (กรณีที่ใช้อุปกรณ์ระบบ Android รหัสยืนยันจะกรอกให้เองโดยอัตโนมัติ)
* หากมีข้อความว่า "ยินดีต้อนรับกลับสู่ LINE (ชื่อบัญชี)" ปรากฏขึ้นหลังกรอกรหัสยืนยัน ให้เลือกที่ "ไม่ใช่บัญชีของฉัน"
4. เลือกที่ "โอนย้ายบัญชี" ในหน้าจอสอบถามว่าต้องการโอนย้ายบัญชีหรือไม่
5. เลือกวิธีการล็อกอิน > กรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่เคยลงทะเบียนไว้ใน LINE แล้วเลือกที่ ""
6. กรอกรหัสผ่าน แล้วเลือกที่ ""
7. ตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
8. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท" > "ทำต่อ"
* LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องเก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
9. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่
10. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ ""
11. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
* อาจไม่มีข้อความแจ้งเตือนในข้อ 11 ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
สาเหตุที่หลังจากยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วชื่อของคนอื่นแสดงขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนที่โอนย้ายบัญชี toggle
กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามหัวข้อที่ตรงกับสถานะการใช้งานของคุณ

กรณีที่ยังมีอุปกรณ์ที่เคยใช้งาน LINE อยู่ที่ตนเอง :
หากยังคงใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ได้ กรุณาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในแอปพลิเคชัน LINE
ทั้งนี้ การโอนย้ายบัญชี LINE จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงโอนย้ายบัญชี LINE ในลำดับถัดไป

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้
- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

กรณีไม่มีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานอยู่ที่ตนเอง :

หากไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเอาไว้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้ กรุณาสร้างบัญชี LINE ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการลงทะเบียนบัญชี LINE ใหม่

หากตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจสามารถโอนย้ายบัญชีได้ กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่างแล้วจึงลองโอนย้ายข้อมูลบัญชี

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการโอนย้ายบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น

หากลืมรหัสผ่าน
กรณีที่คุณลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE ล่วงหน้า คุณจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP